Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muuten käytetään.

Asemakaavassa osoitetaan esim. rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus sekä alueet asumisen, työpaikkojen, liikenteen ja virkistysalueiden käyttöön. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Asemakaavaan voi liittyä asemakaavaa täydentävä rakennustapaohje, joka ohjaa alueen yhtenäisen ja viihtyisän kokonaisuuden muodostumista.

Viimeksi vahvistuneita asemakaavoja

 • Tanssilava (10.1.2022)
 • Sorrilan autopaikat (10.1.2022)
 • Tennishallin laajennus (25.4.2022)
 • Apilapellontie (8.7.2022)
 • Ellilänpolku (15.8.2022)
 • Taitotie (7.11.2022)
 • Haka-alueen laajennus (21.12.2022)
 • Palmunrinteen kaavamuutos (28.3.2023)
 • Tallikatu 11 (28.3.2023)
 • Prisma laajennus (10.8.2023)
 • Valtakatu 20 (24.8.2023)
 • Salomaantien katualue (9.10.2023)
 • Juusonpuisto (29.11.2023)
 • Leirintäalue (10.1.2024)
 • Hakafood (2.2.2024)
 • Seurakuntatalo (2.4.2024)
 • Pikkusirkunkatu (12.6.2024)
 • Apianrinne (20.6.2024)

Kaikki voimassaolevat asemakaavat löytyvät karttapalvelusta.

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat ovat käsittelyvaiheeltaan keskeneräisiä kaavahankkeita, joiden etenemistä voit seurata tällä sivulla. Asemakaavojen vireilletulosta sekä eri käsittelyvaiheista ilmoitetaan lehtikuulutuksella Valkeakosken Sanomissa.

Nähtävillä olevien asemakaavojen viralliset asiakirjat ovat esillä Valkeakosken kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun aulassa. Kaupungintalon ollessa koronatilanteesta johtuen suljettuna, kaavamateriaaliin pääsee tutustumaan ajanvarauksella.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungin kaavoitukseen. Saapuneet mielipiteet kootaan palauteraportiksi. Palauteraportti liitetään kaavaselostukseen, joka on julkinen asiakirja.

Kaupungintalon asemakaavamuutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia nykyisten huonokuntoisten rakennusten purkamista ja ympäristön arvot huomioivan uudisrakennuksen rakentamista.

Kaupungintalon asemakaavamuutos

Kuvassa ote opaskartasta, johon ympyröity suunnittelualueen likimääräinen sijainti.

Antinkuja

Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa korttelin 398 tontteja siten, että ne vastaavat voimassa olevaa maanomistusta.

Antinkuja

Kanraalinranta, sijaintikartta

Kenraalinranta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ajantasaistaa asemakaava siten, että mahdollistetaan rivitalotontin rakentuminen.

Kenraalinranta

Kuvassa on suunnittelualueen alustava rajaus opaskarttapohjalla.

Roineenkatu

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella aluetta Keskustan osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti kaupunkirakennetta tiivistämällä.

Roineenkatu

Apianlahden palvelukortteli

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella päiväkodin ja kaupan sijoittumista suunnittelualueelle.

Apianlahden palvelukortteli

Mahlianmaan asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on asemakaavoittaa yleiskaavan mukainen teollisuusalue rakentamisen mahdollistavaksi korttelialueeksi katualueineen.

Mahlianmaan asemakaava

Sijaintikartta, Nuutalan ranta-asemakaava

Nuutalan ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää lomarakennuspaikka paremmin rakennettavissa olevalle paikalle.

Nuutalan ranta-asemakaava

Aluesairaalan kaavamuutos II, sijaintikartta

Aluesairaala II

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen sairaalan alueella.

Aluesairaala II

Eteläinen keskusta, sijaintikartta

Eteläinen keskusta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tiiviin ja monipuolisen kaupunkiympäristön muodostaminen linja-autoaseman alueelle ja kanavanrantaan.

Eteläinen keskusta

Sointulankuja 5, sijaintikartta

Sointulankuja 5

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalon purkaminen ja kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen.

Sointulankuja 5

Viimeksi muokannut: Kanerva Outi