Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muuten käytetään.

Asemakaavassa osoitetaan esim. rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus sekä alueet asumisen, työpaikkojen, liikenteen ja virkistysalueiden käyttöön. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Asemakaavaan voi liittyä asemakaavaa täydentävä rakennustapaohje, joka ohjaa alueen yhtenäisen ja viihtyisän kokonaisuuden muodostumista.

Viimeksi vahvistuneita asemakaavoja

  • Tanssilava (10.1.2022)
  • Sorrilan autopaikat (10.1.2022)
  • Tennishallin laajennus (25.4.2022)
  • Apilapellontie (8.7.2022)
  • Ellilänpolku (15.8.2022)
  • Taitotie (7.11.2022)
  • Haka-alueen laajennus (21.12.2022)
  • Palmunrinteen kaavamuutos (28.3.2023)
  • Tallikatu 11 (28.3.2023)
  • Prisma laajennus (10.8.2023)

Kaikki voimassaolevat asemakaavat löytyvät karttapalvelusta.

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat ovat käsittelyvaiheeltaan keskeneräisiä kaavahankkeita, joiden etenemistä voit seurata tällä sivulla. Asemakaavojen vireilletulosta sekä eri käsittelyvaiheista ilmoitetaan lehtikuulutuksella Valkeakosken Sanomissa.

Nähtävillä olevien asemakaavojen viralliset asiakirjat ovat esillä Valkeakosken kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun aulassa. Kaupungintalon ollessa koronatilanteesta johtuen suljettuna, kaavamateriaaliin pääsee tutustumaan ajanvarauksella.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungin kaavoitukseen. Saapuneet mielipiteet kootaan palauteraportiksi. Palauteraportti liitetään kaavaselostukseen, joka on julkinen asiakirja.

Kaupungintalon asemakaavamuutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia nykyisten huonokuntoisten rakennusten purkamista ja ympäristön arvot huomioivan uudisrakennuksen rakentamista.

Kaupungintalon asemakaavamuutos

Karttakuva Apianlahden leirintäalueesta, joka on ympyröity.

Leirintäalueen laajennus

Suunnittelutyön tarkoituksena on laajentaa olevaa leirintäalueen aluetta ja mahdollistaa alueen kehittäminen leirintäalueena.

Leirintäalueen laajennus

Apianrinne, sijaintikartta

Apianrinne

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia alueen soveltuvuutta kerrostalorakentamiseen sekä muuttaa Apiankatu katualueeksi Sointulan risteykseen asti.

Apianrinne

Seurakuntatalon sijaintikartta.

Seurakuntatalo

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa seurakuntatalon purkaminen ja korvaavien rakennusten rakentaminen.

Seurakuntatalo

Kuvassa opaskartta, johon ympyröity suunnittelualueen likimääräinen sijainti.

Juusonpuisto

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa asuinalue hyvien joukkoliikenneyhteyksien, palveluiden sekä olevan asuinalueen läheisyyteen.

Juusonpuisto

Kuvassa ote opaskartasta, johon ympyröity suunnittelualueen likimääräinen sijainti.

Antinkuja

Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa korttelin 398 tontteja siten, että ne vastaavat voimassa olevaa maanomistusta.

Antinkuja

Hakafoodin asemakaavamuutos, sijaintikartta

Hakafoodin asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Hakafoodin liikerakennuksen laajentaminen.

Hakafoodin asemakaavamuutos

Sijaintikartta, Nuutalan ranta-asemakaava

Nuutalan ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää lomarakennuspaikka paremmin rakennettavissa olevalle paikalle.

Nuutalan ranta-asemakaava

Aluesairaalan kaavamuutos II, sijaintikartta

Aluesairaala II

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen sairaalan alueella.

Aluesairaala II

Eteläinen keskusta, sijaintikartta

Eteläinen keskusta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tiiviin ja monipuolisen kaupunkiympäristön muodostaminen linja-autoaseman alueelle ja kanavanrantaan.

Eteläinen keskusta

Sointulankuja 5, sijaintikartta

Sointulankuja 5

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalon purkaminen ja kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen.

Sointulankuja 5

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika