Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muuten käytetään.

Asemakaavassa osoitetaan esim. rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus sekä alueet asumisen, työpaikkojen, liikenteen ja virkistysalueiden käyttöön. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Asemakaavaan voi liittyä asemakaavaa täydentävä rakennustapaohje, joka ohjaa alueen yhtenäisen ja viihtyisän kokonaisuuden muodostumista.

Viimeksi vahvistuneita asemakaavoja

  • Järvikujan pumppaamo (12.2.2021)
  • Karpalokujan asemakaavamuutos (17.6.2021)
  • Koivuniemen rantatontit (17.6.2021)
  • Tanssilava (10.1.2022)
  • Sorrilan autopaikat (10.1.2022)
  • Tennishallin laajennus (25.4.2022)

Kaikki voimassaolevat asemakaavat löytyvät karttapalvelusta.

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat ovat käsittelyvaiheeltaan keskeneräisiä kaavahankkeita, joiden etenemistä voit seurata tällä sivulla. Asemakaavojen vireilletulosta sekä eri käsittelyvaiheista ilmoitetaan lehtikuulutuksella Valkeakosken Sanomissa.

Nähtävillä olevien asemakaavojen viralliset asiakirjat ovat esillä Valkeakosken kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun aulassa. Kaupungintalon ollessa koronatilanteesta johtuen suljettuna, kaavamateriaaliin pääsee tutustumaan ajanvarauksella.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungin kaavoitukseen. Saapuneet mielipiteet kootaan palauteraportiksi. Palauteraportti liitetään kaavaselostukseen, joka on julkinen asiakirja.

Taitotie

Asemakaavan tarkoituksena on suunnitella alueelle asuinpientalotontteja ja vastata näin tonttien kysyntään kaupungin pohjoispuolella.

Taitotie

Sijaintikartta, Apilapellontien asemakaavamuutos

Apilapellontie

Asemakaavan tavoitteena on muuttaa asemakaavamääräyksiä yksikerroksisten rivitalojen rakentamiseksi.

Apilapellontie

Sijaintikartta, Nuutalan ranta-asemakaava

Nuutalan ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää lomarakennuspaikka paremmin rakennettavissa olevalle paikalle.

Nuutalan ranta-asemakaava

Sijaintikartta Pikkusirkunkatu

Pikkusirkunkatu

Asemakaavan tavoitteena on suunnitella alueelle asuinpientalotontteja ja vastata näin tonttien kysyntään kaupungin pohjoispuolella.

Pikkusirkunkatu

Aluesairaalan kaavamuutos II, sijaintikartta

Aluesairaala II

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen sairaalan alueella.

Aluesairaala II

Eteläinen keskusta, sijaintikartta

Eteläinen keskusta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tiiviin ja monipuolisen kaupunkiympäristön muodostaminen linja-autoaseman alueelle ja kanavanrantaan.

Eteläinen keskusta

Haka-alueen laajennus

Haka-alueen laajennus

Asemakaavan tavoitteena on tutkia alueen soveltuvuus pientalovaltaiseen asumiseen sekä tutkia uuden kokoojakadun linjaus Roineenkadulta kohti Helletietä.

Haka-alueen laajennus

Sointulankuja 5, sijaintikartta

Sointulankuja 5

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalon purkaminen ja kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen.

Sointulankuja 5

Ellilänpolku

Asemakaavan tavoitteena on suunnitella alueelle pientalotontteja ja näin vastata tonttien kysyntään kaupungin pohjoispuolella.

Ellilänpolku

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma