Facebook pixel

Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muuten käytetään.

Asemakaavassa osoitetaan esim. rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus sekä alueet asumisen, työpaikkojen, liikenteen ja virkistysalueiden käyttöön. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Asemakaavaan voi liittyä asemakaavaa täydentävä rakennustapaohje, joka ohjaa alueen yhtenäisen ja viihtyisän kokonaisuuden muodostumista.

Viimeksi vahvistuneita asemakaavoja

  • Roukon yhtenäiskoulu (lainvoimainen 7.1.2020)
  • Antinkärki (lainvoimainen 14.1.2020)
  • Pässinmäki II (lainvoimainen 27.1.2020)
  • Koivuniemen kaavamääräykset (27.1.2020)
  • Varsanhännän vaiheasemakaava (20.3.2020)
  • Päiväniemen ranta-asemakaava (23.4.2020)
  • Tietola II (23.4.2020)
  • Tallikadun II asemakaavamuutos (16.7.2020)
  • Vuohilahden ranta-asemakaava (20.8.2020)
  • Järvikujan pumppaamo (12.2.2021)

Kaikki voimassaolevat asemakaavat löytyvät karttapalvelusta.

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat ovat käsittelyvaiheeltaan keskeneräisiä kaavahankkeita, joiden etenemistä voit seurata tällä sivulla. Asemakaavojen vireilletulosta sekä eri käsittelyvaiheista ilmoitetaan lehtikuulutuksella Valkeakosken Sanomissa.

Nähtävillä olevien asemakaavojen viralliset asiakirjat ovat esillä Valkeakosken kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun aulassa. Kaupungintalon ollessa koronatilanteesta johtuen suljettuna, kaavamateriaaliin pääsee tutustumaan ajanvarauksella.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungin kaavoitukseen. Saapuneet mielipiteet kootaan palauteraportiksi. Palauteraportti liitetään kaavaselostukseen, joka on julkinen asiakirja.

Pikkusirkunkatu

Asemakaavan tavoitteena on suunnitella alueelle asuinpientalotontteja ja vastata näin tonttien kysyntään kaupungin pohjoispuolella.

Sorrilan autopaikat

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa autopaikkojen korttelialuetta Sorrilan koulun tarpeisiin kahdelle eri alueelle.

Valtakatu 20 sijaintikartta

Valtakatu 20

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kiinteistö asuinkäyttöön.

Aluesairaalan kaavamuutos II, sijaintikartta

Aluesairaala II

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen sairaalan alueella.

Eteläinen keskusta, sijaintikartta

Eteläinen keskusta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tiiviin ja monipuolisen kaupunkiympäristön muodostaminen linja-autoaseman alueelle ja kanavanrantaan.

Haka-alueen laajennus

Haka-alueen laajennus

Asemakaavan tavoitteena on tutkia alueen soveltuvuus pientalovaltaiseen asumiseen sekä tutkia uuden kokoojakadun linjaus Roineenkadulta kohti Helletietä.

Sointulankuja 5, sijaintikartta

Sointulankuja 5

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalon purkaminen ja kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen.

Tanssilavan sijaintikartta

Tanssilavan asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle pientalotontteja ja näin vastata tonttien kysyntään kaupungin pohjoispuolella.

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma