Kodin ja koulun yhteistyö

Monipuolisella kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua.

Luokanopettaja kutsuu oppilaan ja huoltajan tietyin väliajoin arviointikeskusteluun. Myös yläkoulussa oppilas ja huoltaja voidaan kutsutaan keskusteluun lukuvuoden aikana. Keskustelussa käydään yhdessä läpi muun muassa opintojen etenemistä, oppilaan työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Yhteinen keskustelu auttaa oppilasta arvioimaan oppimistaan ja ottamaan vastuuta työskentelystään sekä vahvistaa itsearviointitaitoja. Huoltajan mukanaolo keskusteluissa on tärkeää. Huoltajille keskustelut antavat tarvittavaa tietoa lapsen koulutyön tukemiseksi. Opettajalle yhteiset keskustelut ovat tärkeitä oppilaan tuntemuksen kannalta.

Vanhempainillat ovat vakiintunut tapa tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa.

Kouluilla toimii vanhempainyhdistyksiä ja -toimikuntia, jonka kautta vanhemmat voivat osallistua koulun toimintaan.

Viimeksi muokannut: