Ilmakuva Valkeakosken keskustasta Putaansillan suunnalta

Valkeakoski kehittyy

Kaupungin ydinkeskustan viihtyisyyttä parannetaan erityisesti vesistöä ja elinvoimaisia viheralueita hyödyntäen. Eteläisen keskustan kokonaissuunnittelu on käynnissä ja Kanavanrannan asemakaavoitus alkaa keskustan osayleiskaavan rinnalla.

Keskustaan sijoitetaan uusien kaupallisten palveluiden lisäksi myös uutta korkealaatuista kerrostaloasumista. Tavoitteena on, että keskusta-alueelle rakennetaan myös vuokra-asuntoja.

Pientalorakentaminen painottuu kaupungin pohjoispuolelle Lintulan ja Vanhankylän suunnalle.  Alueelle tuotetaan uusia pientalotonteja useilla pienillä asemakaavoilla.

Uuden vapaa-aikakeskuksen rakentaminen käynnistyy vanhan rakennuksen purkutöillä talvella 2021.  Vapaa-aikakeskus valmistuu elokuussa 2022.

Sorrilan koulun tontille tullaan rakentamaan uusi yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoulun suunnittelu on alkanut marraskuussa 2020. Tarvesuunnittelusta projekti etenee hankesuunnitteluun ja alustavien suunnitelmien mukaan uusi yhtenäiskoulu valmistuu loppuvuodesta 2024.

Liikennepuiston kunnostusta jatketaan vuonna 2021. Kunnostuksen lähtökohtana on alueen käytettävyyden, toiminnallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen. Ks. lisätietoja sivulta Viheralueiden suunnittelu.

Vanhankylän liikekeskuksen ensimmäisen vaiheen toteutus on käynnissä.  Ensimmäisessä vaiheessa uuteen liikekeskukseen sijoittuvat mm. päivittäistavarakauppa ja apteekki.

 

Viimeksi muokannut: Petri Ahonen