Kiinteistötoimitukset

Maa- ja mittaustoimi huolehtii Valkeakosken kaupungin maaomaisuudesta, kartoista ja muista sijaintitiedoista sekä kiinteistöjärjestelmästä.

Maa- ja mittaustoimen tärkeimpiä asiakkaita ovat rakentajat ja suunnittelijat. Heitä varten hankitaan tontti- ym. maata, muodostetaan ja myydään sekä vuokrataan tontteja, laaditaan suunnittelua varten karttoja sekä merkitään suunnitelmia ja rakennuksia maastoon. Lopuksi valmiit rakennukset ja rakenteet kartoitetaan, jotta kartasto olisi jatkuvasti ajan tasalla. Maa- ja mittaustoimi palvelee muissakin maahan tai mittauksiin liittyvissä asioissa ja huolehtii mm. osoitteistosta ja kiinteistötietorekistereistä.

Viimeksi muokannut: Sundström Erna