Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yleiskuvaus tiedonhallintayksikön hallinnoimista tiedoista. Kuvauksen tarkoitus on auttaa kuntalaisia kohdistamaan tietopyyntöjä.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja käyttötarkoitus

Valkeakosken kaupunki on tiedonhallintalain tarkoittama tiedonhallintayksikkö. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus tiedonhallintayksikön hallinnoimista tietovarannoista, tietoaineistoista, asiarekistereistä sekä palveluiden tiedonhallinnan jäsentymisestä.

Viranomaisen toiminnassa syntyneet asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä jonkin lain perusteella ole määrätty salassa pidettäviksi. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla pyritään toteuttamaan julkisuusperiaatetta ja lisäämään hallinnon avoimuutta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on auttaa kuntalaista tai ketä tahansa asiasta kiinnostunutta tietopyynnön tekemisessä. Kuvauksen avulla  julkisuuslain mukaisen tietopyynnön kohdistaminen on helpompaa ja yksilöidympää.

Viimeksi muokannut: