Arkistot

Arkistotietoa säilytetään kaupunginarkistossa, kotiseutuarkistossa ja potilaskertomusarkistossa.

Kaupunginarkisto huolehtii kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Pääosan kokoelmista muodostavat kunnallisten viranomaisten arkistot.

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija