Riippusiltojen lenkki Mallasvedellä kesällä ilmasta kuvattuna.

Vesistöt

Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä myös tulevaisuudessa. Kunnille kuuluu paikallinen vastuu vesiensuojelun edistämisestä ja valvonnasta.

Valkeakosken kaupunki kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen, jonka vedet laskevat Pohjanlahteen.

Valkeakosken kokonaispinta-alasta vesialueita on reilu neljännes eli 101 neliökilometriä. Niistä keskeisin on Vanajavesi monine lahtineen ja selkineen. Kaupungin pohjoisosaa reunustava Mallasvesi laskee Valkeakosken kanavan kautta Vanajaveden Rauttunselkään.

Yli hehtaarin suuruisia järviä tai lampia on alueella kaikkiaan 21. Pääosa järvistä on melko pienikokoisia ja niukkaravinteisia metsäjärviä tai viljelysalueella sijaitsevia, kulttuuriperäisesti rehevöityneitä pikkujärviä tai lampia. Kasvistoltaan ja linnustoltaan poikkeuksellisen monipuolisia ovat Tykölänjärvi, Saarioisjärvi ja Vähäjärvi.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika