Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisen maailman esteettömyyttä. Valkeakosken kaupungin verkkopalvelut on pyritty rakentamaan niin, että jokaisen olisi niitä helppo käyttää.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valkeakosken kaupungin verkkosivustoa valkeakoski.fi sekä samalla julkaisujärjestelmällä toteutettuja sivustoja kirjasto.valkeakoski.fi, teatteri.valkeakoski.fi, valkeakoski-opisto.valkeakoski.fi ja voipaala.valkeakoski.fi.

Sivusto on julkaistu 19.5.2020. Saavutettavuusseloste on laadittu 19.5.2020 ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Tämän digipalvelun sisällön saavutettavuuden olemme arvioineet pääsääntöisesti itse. Saavutettavuuden arviointia, kehitystyötä ja korjauksia tehdään koko ajan. Sivustoa seurataan automaattisesti Siteimproven työkalulla, jonka avulla saavutettavuuden tilaa pystytään monitoroimaan aktiivisesti ja jatkuvasti.

Siteimproven asiantuntijat ovat tehneet valkeakoski.fi-sivustolle saavutettavuustestauksen 4.3.2021.

Sivuston tekninen toteuttaja on Geniem Oy, joka on testannut ja arvioinut sivuston teknisen saavutettavuuden.

Verkkopalvelujen saavutettavuuden tila

Valkeakosken kaupungin verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1 –ohjeistusta ja tavoitellaan vaadittua AA-tasoa.

Sivusto ei kaikin osin täytä julkisorganisaatioille asetettuja AA-tason saavutettavuuskriteerejä. Olennaiset puutteet on kuvattu alla. Niissä käytetään WCAG 2.1. ohjeistuksen luokittelua.

Havaitut puutteet 14.10.2021

Periaate 1: Havaittava

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kuva ilman tekstivastinetta ja koristeellinen kuva altistetaan avustavalle teknologialle.

1.4.1 Värien käyttö: Linkit eivät ole selvästi tunnistettavissa.

Periaate 2: Hallittava

2.4.4 Linkin tehtävä (kontekstissa): Linkki ilman tekstivastinetta.

2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkki): Linkki ilman tekstivastinetta.

Periaate 4: Lujatekoinen

4.1.1 Jäsennys: Elementtien tunnukset eivät ole yksilöiviä.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Piilotetulla elementillä on kohdistettavaa sisältöä.

Asiakirjojen saavutettavuudessa on puutteita

Kaikki asiakirjat pyritään tuottamaan saavutettavina. Kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan pdf-muotoiset asiakirjat sisältävät ei-saavutettavia karttaliitteitä, joiden korjaaminen on kohtuuton rasite. Näitä karttoja ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön, jolloin ne eivät kuulu lainsäädännön piiriin.

Lukion ja aikuislukion oppikirjaluettelot sekä aikuislukion kurssitarjotin, opetuskalenteri ja kielikurssiluettelo on toteutettu Google Docs -palvelua käyttäen. Nämä asiakirjat ovat täysin saavuttamattomia ruudunlukuohjelman käyttäjille.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on pdf-tiedostoja ja videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Ennen 23.9.2020 julkaistuja tiedostoja tai videoita ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Valkeakosken  kaupungin käyttämissä sosiaalisen median palveluissa saavutettavuus huomioidaan kunkin kanavan ja välineen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme?

Kerro huomiosi tai palautteesi meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000