Facebook pixel

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisen maailman esteettömyyttä. Valkeakosken sivut on pyritty rakentamaan niin, että jokaisen olisi niitä helppo käyttää. Kehitämme myös koko ajan saavutettavia sisältöjä ja palveluita.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valkeakosken kaupungin verkkosivustoa valkeakoski.fi sekä samalla julkaisujärjestelmällä toteutettuja sivustoja kirjasto.valkeakoski.fi, teatteri.valkeakoski.fi, valkeakoski-opisto.valkeakoski.fi ja voipaala.valkeakoski.fi.

Sivusto on julkaistu 19.5.2020. Saavutettavuusseloste on laadittu 18.5.2020 ja sitä tullaan päivittämään säännöllisesti.

Tämän digipalvelun sisällön saavutettavuuden olemme arvioineet itse. Saavutettavuuden arviointia, kehitystyötä ja korjauksia tehdään jatkossa säännöllisesti. Sivustoa seurataan automaattisesti Siteimproven työkalulla, jonka avulla saavutettavuuden tilaa pystytään monitoroimaan aktiivisesti ja jatkuvasti.

Sivusto tekninen toteuttaja on Geniem Oy, joka on testannut ja arvioinut sivuston teknisen saavutettavuuden.

Verkkopalvelujen saavutettavuuden tila

Valkeakosken kaupungin verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1 –ohjeistusta ja tavoitellaan vaadittua AA-tasoa.

Sivusto ei kaikin osin täytä julkisorganisaatioille asetettuja AA-tason saavutettavuuskriteerejä.

Puutteet ja korjauslistaukset

Tähän tullaan kirjaamaan havaitut puutteet.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on pdf-tiedostoja ja videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Ennen 23.9.2020 julkaistuja tiedostoja tai videoita ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Valkeakosken  kaupungin käyttämissä sosiaalisen median palveluissa saavutettavuus huomioidaan kunkin kanavan ja välineen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme?

Kerro huomiosi tai palautteesi meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000