Hankinnat

Kaupunki noudattaa hankinnoissaan avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Tarjousehdokkaita, tarjouksentekijöitä ja tarjouksia kohdellaan hankinnan suuruudesta riippumatta tasapuolisesti.

Hankinnoissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kestävä kehitys, tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja –kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet tavaran ja rakennusmateriaalin elinkaaren aikana.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset julkaistaan sähköisesti HILMA-sivustolla ja Tarjouspalvelu-portaalissa. Pienhankinnoista kaupunki ilmoittaa Pienhankintapalvelu-portaalissa.

 

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika