Strategiat ja ohjelmat

Valkeakoski haluaa olla kasvava ja hyvinvoiva yhteisö, asukkaidensa ja yritystensä yhteinen mansikkapaikka.

Kaupunkistrategia

Valkeakosken kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.6.2022.

Strategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Strategia on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta vuodelle 2023 ja lähtökohtana valtuustokauden talousarvioille ja –suunnitelmille sekä toimenpiteille. Tehtäväalueet ja konserniyhteisöt toteuttavat strategian linjauksia omassa toiminnassaan.

Strategian avulla kaupunki pyrkii saavuttamaan visionsa vuoteen 2030 mennessä:

Parasta Pirkanmaalla: pienen kaupungin edut, suuren kaupungin mahdollisuudet.

Strategiassa määritellään kaupungin vision lisäksi jokapäiväistä toimintaa ohjaavat arvot, kymmenen vuoden ajalle määritellyt strategiset tavoitteet sekä strategisten tavoitteiden tahtotilat, jotka on asetettu valtuustokauden ajaksi.

Valkeakosken kaupungin jokapäiväistä toimintaa ohjaavat arvot ovat rohkeus ja raikkaus, yhteistyö ja yhteisöllisyys sekä vastuullisuus ja välittäminen.

Strategisia tavoitteita on neljä, joihin kaupunki panostaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

 • Valkeakoski vetää puoleensa.
 • Elinvoimaa ja kasvua syntyy työstä, koulutuksesta ja yrittämisestä.
 • Valkeakoskella voidaan hyvin.
 • Meillä luonto ja ympäristö ovat ainutlaatuinen voimavara.

Strategisille tavoitteille on muodostettu tahtotilat, joita tarkastellaan valtuustokausittain. Tahtotiloille muodostetaan talousarviokirjassa konkreettiset tavoitteet ja mittarit, jota seurataan talousarviovuoden aikana.

Valkeakoski vetää puoleensa:

 • Arki on vaivatonta ja sujuvaa.
 • Meillä on monipuolinen tarjonta kodeiksi.
 • Valkeakoski on tunnettu vireästä kulttuuristaan.
 • Viestimme rohkeasti Valkeakosken mahdollisuuksista ja vahvuuksista.

Elinvoimaa ja kasvua syntyy työstä, koulutuksesta ja yrittämisestä:

 • Turvaamme työvoiman saannin.
 • Kuulemme yritysten tarpeita ja toimimme niiden perusteella.
 • Oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset muodostavat toimivia kokonaisuuksia.

Valkeakoskella voidaan hyvin:

 • Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.
 • Panostamme lapsiin ja nuoriin.
 • Toimivat peruspalvelut ja erinomaiset harrastusmahdollisuudet myös tulevaisuudessa.
 • Asukkaat ja yhteisöt mukana hyvinvoinnin edistämisessä.

Meillä luonto ja ympäristö ovat ainutlaatuinen voimavara:

 • Olemme HINKU-kunta, toimimme sen mukaisesti.
 • Edistämme laadukkaita ja kestäviä liikennemahdollisuuksia.
 • Järkevä kaupunkirakenne ja elinvoimaiset kylät.
 • Nostamme esiin historiallista perinnemaisemaamme.

Maankäytön strateginen kehityskuva

Strateginen kehityskuva on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on ohjata Valkeakosken maankäytön suuria linjoja ja tukea kaupungin strategisia linjauksia. Kyseessä ei ole oikeusvaikutuksellinen kaava vaan kevyempi ohjaava ja näkemyksiä yhdistävä väline.

Elinkeino-ohjelma

Elinkeino-ohjelmassa täsmennetään kaupunkistrategiassa asetettuja strategisia tavoitteita ja kerrotaan miten niihin päästään. Kaupungissa toimii elinkeinotiimi, jonka tarkoituksena on edistää elinkeinoelämän ja kaupungin välistä yhteistyötä. Elinkeinotiimi valmistelee elinkeino-ohjelman, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain.

Hyvinvointikertomus

Kuntalaisten hyvinvoinnin perusta on kunnan palveluissa ja elinoloissa. Hyvinvointia edistetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, asukas- ja asiakaslähtöisesti, kuntalaisten osallistumista lisäämällä. Valtuustokausittainen laaja hyvinvointikertomus on työkalu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun, seurantaan, raportointiin ja arviointiin. Lisäksi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä niiden edistämiseksi raportoidaan valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointikertomus linjaa kaupungin hyvinvointipolitiikkaa. Siinä asetetut painopisteet ja tavoitteet ohjaavat kaupungin hyvinvointityötä. Hyvinvointikertomuksen koostaa hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä (kaupungin johtoryhmä) yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin kanssa.

 

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija