Strategiat ja ohjelmat

Valkeakoski haluaa olla kasvava ja hyvinvoiva yhteisö, asukkaidensa ja yritystensä yhteinen mansikkapaikka.

Kaupunkistrategia

Valkeakosken kaupunkistrategia on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 21.5.2018.  Strategian avulla kaupunki pyrkii saavuttamaan visionsa:

Kasvava Valkeakosken kaupunki on hyvinvoiva yhteisö – Valkeakoski on asukkaidensa ja yritystensä yhteinen mansikkapaikka

Strategiassa määritellään kaupungin toiminta-ajatus sekä toiminnan keskeiset päämäärät ja toimintaperiaatteet.

Valkeakosken kaupungin toiminta-ajatuksena on edistää asukkaidensa ja yritystensä hyvinvointia ja menestystä kestävällä tavalla. Kaupunki on mahdollistaja, osa paikallista yhteisöä ja laajempaa yhteistyöverkostoa.

Kaupungin strategiset päämäärät:

 • Kaupunki kasvaa ja yritysten määrä lisääntyy
 • Koko organisaatio edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä
 • Hyvinvointipuistokokonaisuus kehittyy ja vahvistuu
 • Oppilaitokset tekevät yhteistyötä keskenään ja elinkeinoelämän kanssa
 • Palveluja uudistetaan ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja
 • Tasapainoinen talous mahdollistaa hyvinvoinnin ja kehityksen

Kaupungin toimintaperiaatteet:

 • Toimimme niin kuin on yhteisesti sovittu
 • Palvelemme ja käyttäydymme kohteliaasti ja hoidamme asiakastilanteet loppuun saakka
 • Jaamme työyhteisölle osaamisemme ja tietomme –Toimimme joustavasti rajat ylittäen
 • Pidämme huolta itsestämme ja työkavereista
 • Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja meillä on lupa kokeilla uusia toimintatapoja
 • Toimimme aina taloudellisesti ja ymmärrämme talouden rajoitteet
 • Valkeakosken kaupunkistrategia (pdf, 312 kt)

Maankäytön strateginen kehityskuva

Strateginen kehityskuva on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on ohjata Valkeakosken maankäytön suuria linjoja ja tukea kaupungin strategisia linjauksia. Kyseessä ei ole oikeusvaikutuksellinen kaava vaan kevyempi ohjaava ja näkemyksiä yhdistävä väline.

Elinkeino-ohjelma

Elinkeino-ohjelmassa täsmennetään kaupunkistrategiassa asetettuja strategisia tavoitteita ja kerrotaan miten niihin päästään. Kaupungissa toimii elinkeinotiimi, jonka tarkoituksena on edistää elinkeinoelämän ja kaupungin välistä yhteistyötä. Elinkeinotiimi valmistelee elinkeino-ohjelman, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain.

Hyvinvointikertomus

Kuntalaisten hyvinvoinnin perusta on kunnan palveluissa ja elinoloissa. Hyvinvointia edistetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, asukas- ja asiakaslähtöisesti, kuntalaisten osallistumista lisäämällä. Valtuustokausittainen laaja hyvinvointikertomus on työkalu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun, seurantaan, raportointiin ja arviointiin. Lisäksi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä niiden edistämiseksi raportoidaan valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointikertomus linjaa kaupungin hyvinvointipolitiikkaa. Siinä asetetut painopisteet ja tavoitteet ohjaavat kaupungin hyvinvointityötä. Hyvinvointikertomuksen koostaa hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä (kaupungin johtoryhmä) yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin kanssa.

 

Viimeksi muokannut: Petri Ahonen