ilmakuva Valkeakosken keskustasta.

Yrityksen vastuullisuus

Nykypäivän liike-elämässä vastuullisuus on tärkeä osa menestyksekästä ja kestävää yritystoimintaa. Valkeakosken kaupunki on sitoutunut tukemaan paikallisia yrityksiä vastuullisuustyössä.

Tästä osiosta löydät työkaluja ja käytännön neuvoja, joiden avulla voit kehittää yrityksesi vastuullisuutta.

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Vastuullinen yritys tunnistaa ja huomioi kattavasti vaikutuksensa ympäröivään yhteiskuntaan. Yrityksen vastuullisuus voidaan jakaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Vastuullisuus tarkoittaa huolenpitoa ympäristöstä, työntekijöistä, asiakkaista ja yhteisöstä, jossa yritys toimii. Vastuullisuudella tarkoitetaan usein yritysten vapaaehtoisia toimia, mutta myös lainsäädäntö ohjaa yrityksiä vastuulliseen toimintaan.

Parhaimmillaan vastuullisuuden huomiointi voi toimia yrityksen kilpailuetutekijänä, auttaa kehittämään toimintaa sekä parantaa yrityksen mainetta. Vastuullisuus on tärkeää myös pienille yrityksille, sillä vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset kanavoituvat kaikkialle yrityskenttään lainsäädännön, alihankintaketjujen ja erilaisten yhteistyösuhteiden kautta. Jokainen yritys määrittelee kuitenkin vastuullisuustyönsä toimintatavat ja painopisteet omista lähtökohdistaan käsin. Vastuullisuustyön voi aloittaa hyvin pienin askelin.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omasta taloudellisesta kestävyydestään ja siitä, että se täyttää sitoumuksensa sidosryhmiään kohtaan. Vastuullinen yritys varmistaa, että se noudattaa rehellisiä liiketoimintaperiaatteita ja välttää korruptiota. Se myös huolehtii, että sen talous on vakaa, ja se pystyy hoitamaan velvoitteensa sovitusti.

Sosiaalinen vastuu

Yrityksen sosiaalinen vastuu liittyy sen suhteisiin työntekijöihin, asiakkaisiin ja yhteisöön. Vastuullinen yritys tarjoaa turvalliset ja reilut työolosuhteet, edistää monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia. Se myös toimii vastuullisesti tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, varmistaen, että asiakkaat saavat oikeaa ja totuudenmukaista tietoa.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuullinen yritys pyrkii vähentämään toimintansa ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Se seuraa tiiviisti aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja lisäksi aktiivisesti kehittää toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan. Yritys voi esimerkiksi säästää energiaa, optimoida materiaalien kulutusta ja minimoida toiminnasta syntyviä päästöjä.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on myös olennainen osa ympäristövastuuta. Yritykset voivat edistää luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi suoraan suojelemalla tai ennallistamalla luontokohteita, tukemalla monimuotoisuustyötä tekeviä toimijoita tai kiinnittämällä aiheeseen huomiota omissa hankintaketjuissaan.

Ympäristövastuulliset yritykset voivat omaan toimintaan keskittymisen lisäksi tuottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen. Yrityksen hiilijalanjäljen lisäksi onkin alettu puhumaan myös yrityksen hiilikädenjäljestä, eli liiketoiminnan positiivisista vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteiden suunnittelua ja valmistamista kestävämmin, kestävästi tuotettujen palveluiden tarjoamista tai uusien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä tukevien innovaatioiden kehittämistä. Ympäristövastuullisuuden huomiointi parantaa usein yrityksen kilpailukykyä nykykuluttajien suosiessa kasvavassa määrin ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija