Etualalla rantakaislikkoa, jonka takana avautuu järvimaisema Valkeakosken keskustassa.

Yrityksen ilmastotyö

Tekemällä ilmastotoimia yritys voi samalla kertaa vähentää päästöjä, löytää kustannussäästöjä sekä vahvistaa asemaansa markkinoilla.

Yrityksillä on merkittävä rooli Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan 2020-2030 toimenpiteissä. Suuri osa Etelä-Pirkanmaan alueen ilmastopäästöistä syntyy yritystoiminnasta, joten alueen yrityssektorilta on löydettävissä myös merkittävää päästövähennyspotentiaalia. Ilmastotyöhön osallistuminen voi samalla vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla. Kuluttajien ilmastotietoisuuden koko ajan kasvaessa kulutusvalinnat kohdistuvat entistä useammin ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin. Kun yritys toimii vastuullisesti ja vähentää päästöjään, se vahvistaa koko yrityksen ilmastomyönteistä imagoa. Samalla useat ilmasto- ja resurssiviisaustoimet parantavat yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta, mikä näkyy suoraan taloudellisina säästöinä.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen yritys

Nykypäivänä menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamiseen kuuluu vastuullisuus, joka voidaan jakaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Ympäristön ja ilmaston kannalta vastuullinen yritys ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset noudattamalla lainsäädäntöä, tunnistamalla toimintansa muutostarpeet sekä kehittämällä toimintaansa. Ympäristövastuu näkyy yrityksen jokaisella toiminnan osa-alueella, kuten energiankäytössä, materiaalien ja luonnonvarojen säästämisessä, vesistöjen, ilman ja maaperän suojelemisessa, jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrättämisessä sekä toiminnan päästöjen vähentämisessä. Lisäksi ympäristövastuullinen yritys tarjoaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen, kuten muille yrityksille, julkisille toimijoille tai kuluttajille.

Ilmasto- ja resurssiviisaustyö voi olla hyvin erilaista yrityksen koosta ja toimialasta riippuen. Toimenpiteiden määrää tai mittaluokkaa säätelemällä jokainen yritys voi tehdä omaan tilanteeseensa sopivia ilmastotekoja. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat usein suuryrityksiä ketterämpiä ja voivat näin ollen toteuttaa joustavampia ja paikallisesti toimivia ilmastoratkaisuja.

Yritysten ilmastotyön tukena voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja. Näistä ympäristöohjelmista esimerkkejä linkeissä:

Alta löydät vinkkejä yrityksesi ilmastotyöhön.

Viimeksi muokannut: Forstén Piritta