Vihreä maapallo ja vihreät kierrätysnuolet.

Yrityksen kiertotalous

Kiertotalouden tavoitteena on hyödyntää materiaali ja tuotannon sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti. Tällä parannetaan yrityksen tehokkuutta ja saadaan säästöjä.

Kiertotalouden keskeinen ajatus on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään käytössä ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, sen materiaalit pyritään mahdollisuuksien mukaan yhä hyödyntämään, jolloin ne luovat lisäarvoa uudelleen.

Kiertotalous sisältää vanhoja, tuttuja ja järkeviä toimintamalleja, kuten energian ja materiaalien säästöä, korjaamista ja kierrätystä. Toisaalta kiertotalous merkitsee uusia ajattelu- ja toimintamalleja, kuten jakamisalustoja ja arvoketjujen kokonaisvaltaista muuttamista.

Kuluttajille kiertotalous merkitsee kestävämpiä, edullisempia ja innovatiivisia tuotteita sekä parempaa elämänlaatua.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Tuote palveluna

Omistamisen kokonaiskustannukset säilyvät palvelua tarjoavalla tuottajalla tai jälleenmyyjällä. Se motivoi huolehtimaan tuotteen koko elinkaaren hallinnasta ja kehittämään kilpailuetua myös muita kiertotalouden toimintatapoja hyödyntäen. Niihin kuuluvat esimerkiksi huolehtiminen siitä, että tuotteista tehdään pitkäikäisiä, uudelleen käytettäviä, korjattavia ja että niiden käyttöaste on korkea. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiiviimpää– asiakas nähdään käyttäjänä, ei kuluttajana. Palveluntarjoaja saa tulovirtaa perinteistä pidemmällä ajanjaksolla ja tuntiessaan asiakkaat paremmin saa mahdollisuuksia lisämyyntiin.

 • Maksetaan käytöstä, esimerkiksi ajetuista kilometreistä tai käytetyistä tunneista.
 • Liisauksessa asiakkaalla on oikeus tuotteen käyttöön pidempään, vuokrauksessa alle 30 päivää.
 • Maksetaan etukäteen sovitusta ja määritetystä palvelusta tai lopputuloksesta.

Uusiutuvuus

Kiertoja edistävät materiaalit ja energia ovat täysin uusiutuvia, kierrätettäviä tai biohajoavia. Niillä korvataan neitseellisiä ja usein myrkyllisiä, saastuttavia ja ei-kierrätettäviä raaka-aineita. Esimerkiksi biokemikaaleilla ja -muoveilla voidaan korvata öljyä lukuisissa tuotteissa. Uusiutuvalla energialla, kuten aurinko- ja tuulivoimalla korvataan fossiilisia energianlähteitä kuten hiiltä ja maakaasua.

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Tuotteet säilyvät alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään. Vähentää tarvetta ostaa ja valmistaa uusia tuotteita sekä siten vähentää myös ympäristöhaittoja. Kun uusien tuotteiden valmistus- ja ostotarve vähenee, säästyy energiaa ja materiaaleja.

 • Tuotteiden suunnittelu pitkäkestoisiksi, laadukkaiksi ja korjattaviksi (esim. ekosuunnittelu).
 • Tuotteiden huoltaminen ja korjaaminen.
 • Päivittäminen (esim. uudet ominaisuudet tai ulkonäkö).
 • Tuotteiden kunnostaminen tai uudelleenvalmistaminen uuden veroisiksi.
 • Uudelleenmarkkinointi, jälleenmyynti ja uudelleenkäyttö.
 • Yhteiskäyttö ja jakaminen.

Jakamisalustat

Alustat yhdistävät kysynnän tarpeeseen, kun yksilöt ja organisaatiot saavat mahdollisuuden hyödyntää toisten tuotteita ja resursseja. Alustat mahdollistavat mm. second hand -kaupan, vuokraamisen, lainaamisen, vaihtamisen ja jakamisen käyttäjien kesken. Näin uusien tuotteiden valmistamisen tarve vähenee.

Alustojen taustalla oleva liiketoiminta perustuu tyypillisesti palvelumaksuihin tai esimerkiksi peruspalvelun ohella tarjottaviin lisäpalveluihin ja mainostuloihin. Kuluttajat ja käyttäjät hyötyvät alustoista joustavan valikoiman ja monipuolisen tarjonnan sekä edullisten hintojen kautta.

Resurssitehokkuus ja kierrätys

Resurssitehokkuus ja kierrätys ovat kiertotalouden peruspilareita. Arvoa luodaan materiaalivirtojen sivutuotteista ja jätteistä sekä käyttäjiltä palautuvista tuotteista. Valmistusprosesseissa, tuotteissa ja arvoketjuissa kiinnitetään huomiota resurssitehokkuuteen eli energia- ja materiaalitehokkuuden optimointiin. Yritykset säästävät jäte-, materiaali- ja energiakustannuksissa ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Teollisessa symbioosissa yritys hyödyntää toisen toimijan tuotantoprosessin sivuvirtoja raaka-aineena omassa tuotannossaan.

Käyttämättömistä tuotteista on helppo päästä eroon: esimerkiksi noutopalvelut, keräyspisteet sekä takaisinosto-ohjelmat yleistyvät. Myös kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden valikoima kasvaa.

Kierrätyksen ja palautumisen myötä materiaaleja voidaan

 • käyttää korkeamman arvon tuotteiden tekemiseen
 • kierrättää takaisin raaka-aineeksi alkuperäistä käyttötarkoitusta varten
 • siirtää alempiarvoiseen käyttöön.

Viimeksi muokannut: Forstén Piritta