Facebook pixel

Viheralueiden suunnittelu

Viheraluesuunnitelmia laaditaan puistojen ja viheralueiden rakentamisen tai kunnostamisen tultua ajankohtaiseksi.

Katualueiden istutukset suunnitellaan osana katusuunnitelmaa.

Suunnittelukohteita ovat esimerkiksi

  • puistot
  • leikkipuistot
  • katujen istutusalueet.

Osallistumalla voit antaa arvokasta tietoa ja näkökulmia nähtävillä olevista suunnitelmista. Voit esittää kirjallisen mielipiteesi tekniselle lautakunnalle suunnitelmasta sen ollessa nähtävillä.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija