Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaavan toteutuminen kestää yleensä vuosikymmeniä. Yleiskaava voi käsittää koko kunnan alueen tai osan siitä.

Vireillä olevat yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat ovat käsittelyvaiheeltaan keskeneräisiä kaavahankkeita, joiden etenemistä voit seurata tällä sivulla. Yleiskaavojen vireilletulosta sekä eri käsittelyvaiheista ilmoitetaan lehtikuulutuksella Valkeakosken Sanomissa.

Nähtävillä olevien yleiskaavojen viralliset asiakirjat ovat esillä ajanvarauksella osoitteessa Teollisuustie 12.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungin kaavoitukseen.  Saapuneet mielipiteet kootaan palauteraportiksi. Palauteraportti liitetään kaavaselostukseen, joka on julkinen asiakirja.

Rantojen osayleiskaavan päivittäminen

Rantojen osayleiskaavan päivittäminen

Maankäytön strateginen kehityskuva

Maankäytön strateginen kehityskuva

Pohjoissuunnan osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos

Pohjoissuunnan osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos

Keskustan osayleiskaava

Keskustan osayleiskaava

Mahlianmaan sijaintikartta

Mahlianmaan osayleiskaavan muutos

Mahlianmaan osayleiskaavan muutos

Heirynniemen sijaintikartta

Heritynniemen osayleiskaava

Heritynniemen osayleiskaava

Viimeksi muokannut: Keva Helena