Kerhotoiminta

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen tai kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Kotihoidossa olevalla 2-6 -vuotiaalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä.

Kerhotoimintaa määrittävät varhaiskasvatuslaki ja valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Valkeakosken varhaiskasvatussuunnitelma.

Keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen itsestä ja ryhmässä toimimisesta. Toiminta tukee lapsen kehitystä ja oppimista, edistää lapsen tasapainoista kasvua ja hyvinvointia sekä tukee osaltaan vanhempia heidän kasvatustyössään. Kerhopäiviin sisältyy mm. musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja leikkiä.

Kerhoryhmä perustetaan, mikäli hakijoita on vähintään seitsemän toimintakauden alkaessa. Kerhotoimintaa ei järjestetä syyskaudella 2024. 

Kerhotoimintaan haetaan eAsioinnin kautta.

Kerhotoiminnan hinnat:

  • 20 €/kk, sis. 1-2 kerhopäivää/vko.
  • 30 €/kk, sis. 3 kerhopäivää/vko.

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Lisätietoja saat Eerolan varhaiskasvatuksen päiväkodin johtajalta.

Viimeksi muokannut: Jokio Milla