Koulupaikan määräytyminen

Oppilaan lähikoulu määräytyy kotiosoitteen perusteella.

Lähikoulu määräytyy väestörekisteriin kirjatun lähihuoltajan osoitteen mukaisesti. Oppilaan ensisijaisen lähikoulun määräytymisessä huomioidaan lisäksi lapsen terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä sisarusperuste.

Viimeksi muokannut: