Liikenne- ja katusuunnittelu

Liikennesuunnittelulla tarkoitetaan katujen liikennejärjestelyperiaatteiden sekä liikennevirtojen ohjaamisen suunnittelua.

Liikennesuunnittelulla ratkotaan esimerkiksi paljonko varataan tilaa autoliikenteelle, rakennetaanko polkupyörä- ja jalankulkuliikenteelle omat väylät erilleen autoliikenteestä ja mihin sijoitetaan suojatiet ja linja-autopysäkit. Liikennesuunnitelma on pohjana katusuunnitelman ja kadunrakennussuunnitelman laadinnassa.

Liikennesuunnitelmien toteutukset näkyvät käytännössä mm.

  • liikennejärjestelyinä (mm. kaistajärjestelyt)
  • suojateinä
  • liikennemerkkeinä
  • hidasteina
  • nopeusrajoituksina
  • liikennevaloina
  • liikenneympyröinä.

Katusuunnittelu tarkoittaa kadun- ja liikennealueiden rakenteiden teknistä suunnittelua, rakentamista sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittamista varten. Katusuunnitelmassa määritetään esimerkiksi katujen korkeus, pintamateriaalit, kivetykset, hidasteet ja valaisinpylväiden paikat. Katusuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennussuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille.

Viimeksi muokannut: Nuorela Jaana