Sininen taivas ja poutapilviä.

Kohti hiilineutraalia Valkeakoskea

Valkeakoski liittyi vuonna 2019 Hinku-kuntien verkostoon ja sitoutui valtuuston päätöksellä tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Hinku-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöistä muodostuva kuntien joukko. Verkosto on lähtöisin vuonna 2008 alkaneesta Suomen ympäristökeskuksen koordinoimasta Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeesta, jossa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet vähentämään koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Etelä-Pirkanmaan kuntien, Valkeakosken, Akaan, Urjalan ja Pälkäneen kuntajohtajat asettivat vuonna 2019 tavoitteen, että kunnat laativat yhteisen seudullisen ilmasto-ohjelman. Seudullinen ilmasto-ohjelma valmistui vuonna 2020.

Vuonna 2021 käynnistyy ympäristöministeriön rahoittama Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa ilmasto-ohjelman toimenpiteet kuntien käytäntöihin.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija