Valkeakosken Sääksmäentie keskustassa

Vikailmoitukset

Ilmoita katujen, katuvalojen, kaupungin kiinteistöjen, puistojen, leikkipaikkojen, liikuntapaikkojen, sähkön jakelun, veden jakelun tai viemäriverkoston häiriöistä ja vioista.

Katujen ja teiden kunnossa- ja puhtaanapito

  • virka-aikana kunnossapitopäällikkö 040 335 7712
  • virka-ajan jälkeen teknikkopäivystys 040 335 7717.

Katuvalojen toiminnan häiriöt 

  • katuvalot@valkeakoski.fi.

Valkeakosken kaupungin rakennusten, puistojen, leikkipaikkojen ja liikuntapaikkojen kunnossapito ja vikailmoitukset

Valkeakosken Energia Oy

Elenia Oy

Veden jakelun ja viemäriverkoston toiminnan häiriöt   

Liikennehäiriöt

  • Liikenteen asiakaspalvelu
    Valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finland Groupin yhteinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu.
  • Tienkäyttäjän linja 0200 2100
    Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).