Facebook pixel
Valkeakosken Sääksmäentie keskustassa

Vikailmoitukset

Ilmoita katujen, katuvalojen, kaupungin kiinteistöjen, puistojen, leikkipaikkojen, liikuntapaikkojen, sähkön jakelun, veden jakelun tai viemäriverkoston häiriöistä ja vioista.

Katujen ja teiden kunnossa- ja puhtaanapito

 • virka-aikana kunnossapitopäällikkö 040 335 7712
 • virka-ajan jälkeen teknikkopäivystys 040 335 7717

Katuvalojen toiminnan häiriöt 

 • katuvalot@valkeakoski.fi

Kiinteistöjen, puistojen, leikkipaikkojen ja liikuntapaikkojen kunnossapito ja vikailmoitukset

 • virka-aikana työnjohto 040 335 7759
 • virka-ajan jälkeen päivystävä huoltomies 040 335 7777
 • kiinteistokeskus@valkeakoski.fi

Valkeakosken Energia Oy

Elenia Oy

Veden jakelun ja viemäriverkoston toiminnan häiriöt   

Liikennehäiriöt

 • Liikenteen asiakaspalvelu
  Valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finland Groupin yhteinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu.
 • Tienkäyttäjän linja 0200 2100
  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).