Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennetun ympäristön kunnossapito sekä tonttien yleinen järjestys ja siisteys ovat asukkaiden viihtyvyyden kannalta olennaista.

Rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Rakennukset, rakennelmat ja niiden julkisivut sekä aidat ja portit, jotka vaikuttavat julkisuuskuvaan, on pidettävä kunnossa ja ilkivallan niihin aiheuttamat vahingot korjattava. Suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia on hoidettava niin, ettei niiden suojeluarvo vaarannu.

Tonttia tulee käyttää asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen, eikä sitä saa käyttää esimerkiksi sellaiseen pitkäaikaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille. Pääsääntöisesti asemakaava-alueella ei ole sallittua säilyttää henkilöauton mittakaavaa suurempia veneitä, työkoneita, harrasteajoneuvoja tai liiketoimintaan liittyviä ajoneuvoja.

Rakennusvalvonta tekee jatkuvaa rakennetun ympäristön valvontaa. Yleisen edun näkökulmasta valvottaviin asioihin kuuluvat mm.

  • luvaton rakentaminen
  • luvaton käyttötarkoituksen muutos
  • luvaton puunkaato
  • pihan käyttö ja varastointi pihoilla
  • epäsiistit rakennusten ympäristöt
  • rappeutuneet rakennukset.

Rakennetun ympäristön epäsiisteydestä tai muusta epäkohdasta voi ilmoittaa kirjallisesti rakennusvalvontaan. Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä. Asiasta tulee julkinen, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika