pojat roikkuvat pääalaspäin kiipeilytelineessä.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta ja siinä painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana, kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä sekä tukee huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Kaupunki huolehtii, että varhaiskasvatusta on saatavilla lasten ja perheiden tarpeen mukaisesti. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta vanhempainvapaan jälkeen. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta palveluihin. Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta.

Viimeksi muokannut: Ruhala Anu