Lapset leikkivät palloilla jumppasalissa.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tervetuloa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen!

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta ja siinä painottuu erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikka.

Valkeakoskella varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena kerho- ja leikkitoimintana. Varhaiskasvatusta on saatavilla lasten ja perheiden tarpeen mukaisesti. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta vanhempainvapaan jälkeen.

Valkeakoskella voit valita lapsellesi varhaiskasvatuspaikan kaupungin päiväkodeista tai perhepäivähoidosta. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona vanhemmilla on mahdollisuus valita yksityinen varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa

Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Huoltajan velvollisuutena on huolehtia, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Valkeakoskella esiopetusta järjestää varhaiskasvatus.

Viimeksi muokannut: Ruhala Anu