Etualalla rantakaislikkoa, jonka takana avautuu järvimaisema Valkeakosken keskustassa.

Vesihuolto

Vesihuoltoon sisältyy vedenhankinta, talousveden käsittely ja jakelu sekä jätevesien käsittely eli viemäröinti ja puhdistus.

Vedenjakelu ja puhdistus

Tyrynlahden vesiasemalta laitos toimittaa puhdistettua pintavettä Valkeakosken asukkaille, elinkeinoelämälle ja teollisuudelle sekä lisäksi osan Lempäälän tarvitsemasta vedestä.

Kemmolan pohjavedenottamolta vettä johdetaan Sääksmäen, Huittulan ja Ritvalan verkoston alueelle. Tälle alueelle on mahdollista syöttää vettä myös varavesilinjaa pitkin Tyrynlahden vesiasemalta.

Keskuspuhdistamo Roninkärjessä  vastaanottaa Valkeakosken kantakaupungin sekä Kärjenniemen, Koivuniemen ja Sääksmäen alueiden jätevedet.

Viimeksi muokannut: Nieminen Pirjo-Liisa