Viemärilaitoksen taksa 1.1.2024 alkaen

Viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Valkeakosken kaupungin viemärilaitos perii vesihuoltolain sekä vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen määräykset huomioon ottaen tässä taksassa määrättyjä, laitoksen ja liittyjän väliseen sopimukseen perustuvia maksuja.

Tämän taksan taksarakenteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 29.10.2001 ja se tuli voimaan 1.1.2002.
Taksarakennetta on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 22.11.2004, jolloin tehtiin päätös liittymismaksun käyttöönotosta.

Viimeksi muokannut: Nieminen Pirjo-Liisa