Facebook pixel

Vesi- ja jätevesilaskut sekä lukeman ilmoitus

Vesihuoltolaitoksen asiakkaana saat vesilaskun kahden kuukauden välein. Ilmoita vesimittarinlukema vähintään kerran vuodessa ja omistajan vaihtuessa. Vesi- ja jätevesimaksujen hinnat tarkistetaan vuosittain.

Arvioon perustuvat laskut

Arviolasku lähetetään 2 kk:n välein vuoden alusta lukien. Arviolasku perustuu vanhoilla kuluttajilla aina edelliseen mittarilukemaan. Uusien liittyjien kohdalla kulutus arvioidaan esim. henkilöluvun mukaan.

Asiakas voi halutessaan ilmoittaa tasauslukeman, esim. kulutuksessa tapahtuneen pysyvän muutoksen vuoksi.

Lukemaan perustuvat laskut

Tasauslaskussa laskutetaan veden kulutus ja jätevesimaksu edellisestä todellisesta lukemasta uuteen lukemaan ja laskun loppusummasta vähennetään tällä välillä perityt ennakot. Mikäli ennakot ovat olleet suuremmat kuin todellinen kulutus osoittaa, liikaa peritty summa hyvitetään seuraavassa laskussa.

Kuluttajalle lähetetään kerran vuodessa ilmoituskortti vesimittarinlukeman ilmoitusta varten.  Kortin voi palauttaa maksutta postin mukana.  Lukeman voi ilmoittaa myös puhelimitse tai syöttää  verkkosivuilla Kulutus-Web -palvelun kautta.  Mikäli kuluttaja ei pysty itse lukemaan mittariaan, hänen tulee ilmoittaa asiasta vesihuoltolaitokselle.

Myös mittarinvaihdot laskutetaan tasauslaskuina. Vesimittari on laitoksen omaisuutta ja mittarinvaihdon yhteydessä suoritetaan aina mittarin tarkistus. Tarkistuksen perusteella laskutusta korjataan vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 5.7 mukaisesti (Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pienempi kuin +-5% kuormituksen ollessa likimain  nimellisvirtaaman suuruinen, ellei viranomaisten määräyksistä muuta johdu).

Omistajan vaihto (muutoslasku)

Omistajan vaihdoksen yhteydessä tehdään ns. muutoslasku, joka perustuu todelliseen lukemaan.

Asiakkaan vaihtuessa sopimuksen tehnyt kiinteistön vanha omistaja on vastuussa  vesi- ja jätevesimaksuista, kunnes  mittarilukema on ilmoitettu vesihuoltolaitokselle. Mittari voidaan lukea joko myyjän ja ostajan yhteisestä sopimuksesta itseluentana tai laitoksen toimesta ilmaisena palveluna.  Mittarin luenta on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa vaihtumisilmoituksen saapumisesta lukien.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija