Liittyminen

Haluatko liittää kiinteistösi vesihuoltolaitoksen verkostoihin? Myös kiinteistöjen laajennukset ja saneeraukset vesihuollon osalta lähtevät liikkeelle hakemuslomakkeen täyttämisellä.

Hakemus, johtokarttaote ja lausunto

Kiinteistön omistaja tekee laitokselle hakemuksen vesihuoltolaitokseen liittämisestä. Rakennuslupaa vaativien kohteiden osalta hakemus liitetään hakijan sekä kiinteistön tiedoilla täytettynä ja allekirjoitettuna sähköiseen asiointipalvelu Lupapisteeseen.

Tämän jälkeen kunnossapitopäällikkö antaa liittymisestä lausunnon ja liittää hakemukseen johtokarttaotteen. Mikäli edellytykset liittymiselle ovat olemassa, laitos tekee liittymissopimuksen kiinteistön omistajan kanssa.

Liittymissopimus

Liittymissopimus tehdään, kun kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Myös kiinteistön vaihtaessa omistajaa liittymissopimus päivitetään ajan tasalle tekemällä uusi sopimus.

Liittymissopimus tehdään erilliselle sopimuslomakkeelle vesihuoltolaitoksen asiakastoimistolla. Rakennuslupakohteissa sopimus voidaan tehdä, kun rakennuslupa on myönnetty. Liittymissopimus tulee olla tehtynä viimeistään siinä vaiheessa, kun vesimittari asennetaan ja kiinteistö liitetään yleiseen vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon.

Omistajanvaihdon yhteydessä uudelle omistajalle tehdään uusi liittymissopimus. Vaihtopäivän mittarinlukeman ilmoittamisesta on vastuussa kiinteistön vanha omistaja. Vesihuoltolaitos tekee sopimuksen kiinteistön omistajan kanssa, vuokralainen ei voi tehdä liittymissopimusta.

Liittymismaksu

Liittymismaksu peritään uusilta liittyjiltä, jotka liittymismaksun suoritettuaan saavat oikeuden liittää kiinteistönsä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon.

Liittymismaksu määräytyy yksikköhinnan, asemakaavan mukaisen kokonaisrakennusoikeuden ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Pientalojen maksut maksuluokittain ovat kiinteät. Esim. uudisrakennus, jonka kokonaisrakennusoikeus on yli 250 m², liittymismaksu vesijohtoverkostoon on 2295,00 € ja viemäriverkostoon 2805,00 €, yhteensä 5100,00 €. Maksuun ei lisätä arvonlisäveroa.

Asemakaava-alueen ulkopuolisten kiinteistöjen osalta hakijan on esitettävä kirjallinen selvitys liitettävän kiinteistön kerrosalasta ja kiinteistötyypistä. Liittymismaksu määräytyy näiden tietojen perusteella. Uudisrakennusten osalta tiedot saa rakennusvalvonnasta ja olemassa olevien kiinteistöjen osalta verottajalta: kiinteistöverolippu/selvitys kiinteistöverosta.

Lisätietoa liittymismaksusta asiakastoimistoltamme sekä vesilaitoksen taksasta ja viemärilaitoksen taksasta.

Uudisrakentajan kannattaa huomioida myös tonttiviemäriin kuuluvat tarkastusputket/-kaivot, joiden rakentamismaksut peritään viemärilaitoksen taksan 3§:n mukaisesti liittyjältä.

  • Tonttiviemärin tarkastusputki, koko 110mm, maksu 245,81 € (sis. alv 24%)
  • Tonttihulevesiviemärin tarkastusputki, koko 160mm, maksu 236,64 € (sis. alv 24%)

Viimeksi muokannut: Nieminen Pirjo-Liisa