Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueista säädetään 1.3.2001 voimaan tulleessa vesihuoltolaissa (119/2001).

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata talousveden riittävä saatavuus kohtuullisin kustannuksin sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Valkeakosken alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja hulevesiviemäröinnin alueen löydät vesihuollon etusivun linkeistä.

Vesihuolto-osuuskunnat ja -yhtymät Valkeakosken kaupungin alueella:

 • Ukkosentien vesihuoltoyhtymä
  yhteyshenkilö Ari Valkama
 • Toponmäentien vesihuoltoyhtymä
  yhteyshenkilö Jukka Nikkola
 • Rantalantien vesihuoltoyhtymä
  yhteyshenkilö Jouko Laine, 040 820 5515
 • Haapamäentien vesihuoltoyhtymä
  yhteyshenkilö Markku Salminen, 0400 786 860
 • Ritvalan vesiosuuskunta
  yhteyshenkilö Kari Immonen, 0500 301 341
 • Kaapelintien vesihuoltoyhtymä
  yhteyshenkilö Aarno Tammela, 040 581 6004
 • Kärtsyn vesihuolto-osuuskunta
  yhteyshenkilö Kimmo Seppälä, 0400 632 412
 • Kirjasniemen vesiosuuskunta
  yhteyshenkilö Anu Heininen, 040 588 1681.