Kaupungin johto

Kaupungin johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Kaupungin ylimmän johdon muodostaa valtuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Kaupunginvaltuusto vastaa ylimpänä toimielimenä kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus on käytännössä kaupungin keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kaupunginhallitus vastaa

 • hallinnosta ja taloudenhoidosta
 • valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • kaupungin koko toiminnan yhteensovittamisesta
 • omistajaohjauksesta.

Lisäksi kaupunginhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kaupungin etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, edustaa kaupunkia työnantajana ja vastata kaupungin henkilöstöpolitiikasta sekä huolehtia kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Tarkemmin hallituksen toimi-  ja päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Kaupunginjohtaja johtaa ylimpänä viranhaltijana kaupungin hallintoa, henkilöstöorganisaatiota, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan valitsee valtuusto.

Kaupunginjohtajan tukena toimii johtoryhmä, jonka jäsenet kaupunginjohtaja valitsee. Kaupungin johtoryhmän kokoonpano:

 • kaupunginjohtaja Minna Uschanoff
 • sihteeri, hallintojohtaja Anne Laukkanen
 • hr- ja kehittämisjohtaja Janita Koivisto
 • tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi
 • sivistysjohtaja Markku Valkamo
 • elinkeinojohtaja Timo Kärkkäinen
 • maankäytön johtaja Sirpa Jokela

Viimeksi muokannut: Sirkiä-Rantala Stiina