Työllisyydenhoidon kuntakokeilu

Työllisyydenhoidon kuntakokeilussa kotikunta vastaa TE-toimistosta kokeiluun siirtyvän työnhakija-asiakkaan julkisista työvoima- ja yrityspalveluista.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja kestävät 31.12.2024 saakka, jonka jälkeen palvelu on siirtymässä pysyvästi kunnan hoidettavaksi. Kokeilu toteutetaan lähipalveluna ja jokaiselle asiakkaalle nimetään OMA-valmentaja. Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lähipalvelua omasta kotikunnasta

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa osa Valkeakosken kaupungin työttömistä työnhakijoista siirtyi TE-toimistosta oman kotikunnan asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen.

Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyi yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin.

Kokeilun asiakas

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka:

  • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai
  • ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös muut vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Asiointitavat

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti Pirkanmaan TE-toimistoon. Käytössä on Oma asiointi -palvelu. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan. Hän tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Oma-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Palvelua tarjotaan monikanavaisesti esimerkiksi Oma asiointi-palvelun kautta mutta myös lähipalveluna henkilökohtaisina tapaamisina. Jokaisen OMA-valmentajan tavoittaa puhelimitse. Mikäli työnhakija haluaa lähettää sähköpostia, kannattaa OMA-valmentajalta pyytää salatun sähköpostin lähettämistä, johon voi tietoturvallisesti vastata.

Mitä työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan?

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Löydät lisää tietoa Pirkanmaan kuntakokeilun yhteisiltä sivuilta

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika