Yhtiöt ja yhteisöt

Valkeakosken kaupungin kuntakonserniin kuuluu erilaisia yhteisöjä.

Kaupungin tytäryhteisöllä tarkoitetaan sellaisia yhteisöjä, joissa kaupungilla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta.

Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jolla kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta (omistusosuus 20-50%).

Lisäksi kaupungilla on lukuisia muita omistuksia (omistusosuus enintään 20 %), joista suuri osa on vähemmistöomistuksia esimerkiksi pienissä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä.

Tytäryhteisöt
Yhtiöt Kotipaikka Kaupungin omistusosuus Konsernin omistusosuus
Valkeakosken Energia Oy Valkeakoski 100% 100%
Valkeakosken Asunnot Oy Valkeakoski 100% 100%
Valkeakosken Palloiluhalli Oy Valkeakoski 100% 100%
Eerolan liikekeskus Oy Valkeakoski 100% 100%
Säätiöt
Visavuoren museosäätiö Valkeakoski Äänivalta 5/6
Visavuoren museo
Myllysaaren museo
Osakkuusyhteisöt
Forssan verkkopalvelut  Oy Forssa 50%
Sointulan keskus Oy Valkeakoski 29,73% 29,73%
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Hämeenlinna 20,24% 20,24%
Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy Valkeakoski 50% 50%
Kuntayhtymät
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Valkeakoski
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tampere
Pirkanmaan liitto kuntayhtymä Tampere

 

 

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija