Kadut ja muut yleiset alueet

Asemakaavan mukaisilla kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä katu- ja rakennustöitä ilman kaupungin lupaa.

Hae yleisten alueiden maankaivutöihin, johtojen ja laitteiden sijoittamiseen sekä alueiden aitaamiseen ja muuhun alueen käyttöön lupaa yleisen alueen käyttölupahakemuksella.

Viimeksi muokannut: Nuorela Jaana