Maan hankinta

Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kaupungin maankäyttöpolitiikan. Maapolitiikan linjauksen mukaisesti kaupungin maanhankinta on aktiivista, pitkäjänteistä ja ennustettavaa.

Maanhankinnassa päätavoitteena on raakamaan saaminen kaupungin omistukseen riittävän aikaisessa vaiheessa, oikealla hinnalla oikeilta alueilta ja riittävän suurina kokonaisuuksina. Raakamaan hankintaa ohjaavat yleiskaava sekä strategiset asiakirjat.

Raakamaan lisäksi maata hankitaan myös vaihtomaaksi, asemakaavan mukaisten tie- ja liikennealueiden sekä virkistys- ym. alueiden toteuttamiseksi. Kaupungin hankkimilla alueilla edistetään kaupungin rakentumista ja viihtyisää ympäristöä.

Ensisijaisena maanhankinnan keinoina ovat vapaaehtoiset kaupat ja vaihdot. Myös maankäyttö- ja rakennuslain sallimia muita keinoja, kuten lunastus ja etuosto, käytetään, mikäli vapaaehtoisia kauppoja ei synny kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin ehdoin.

Viimeksi muokannut: Sundström Erna