Lapsi piirtää pulpetilla

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, johon lapsen tulee osallistua oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.

Esiopetuspaikan määräytyminen

Esiopetukseen ei haeta, vaan lapsen esiopetuspaikka määräytyy pääsääntöisesti tulevan lähikoulun perusteella. Päätös lapsen esiopetuspaikasta lähetetään huoltajille helmi-maaliskuun aikana.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, hakemus tehdään sähköisesti eAsioinnin kautta. Esiopetuksen lisäksi tulevaan varhaiskasvatukseen ei oteta huomioon esiopetusaikaa (klo. 9-13)

Paikkakunnalle muuttavien tulee hakea esiopetuspaikkaa eAsioinnin kautta.

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Keskeistä on lapsilähtöinen pedagoginen toiminta, jossa vahvistetaan lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa ja tuen antamisessa.

Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika