Jätehuolto ja kierrätys

Valkeakosken kaupunki kuuluu kokonaan järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Kiertokapula Oy vastaa Valkeakosken kaupungin yhdyskuntajätteen käsittelystä.

Jätteen haltijan on toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevaan:

  • oman kiinteistön kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai
  • vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella  yhteisastiaan tai
  • aluekeräyspaikkaan.

Aluekeräyspaikat on tarkoitettu hyötyjätteiden ja/tai haja-asutusalueella syntyvän yhdyskuntajätteen keräykseen. Yhdyskuntajätettä voivat aluekeräyspaikkaan viedä vain ne kiinteistöt, jotka maksavat aluekeräyspisteen käytöstä perittävää vuosimaksua. Muilla kiinteistöillä pitää olla yhdyskuntajätteelle kiinteistökohtainen jätteenkeräysastia.

Jätelautakunta Kolmenkierto toimii jätehuoltoviranomaisena, joka mm. hyväksyy jätehuoltomääräykset ja määrää jätemaksut.

Kiertokapula huolehtii jätehuollon järjestämisestä eli mm.jätteiden keräyksestä, lajittelusta ja Lumikorven jätteidenkäsittelyalueesta.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain noudattamista.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija

p0

Kierrätysmyymälä Tankki Facebookissa