Ilmakuva Valkeakosken kaupaungin keskustasta kesällä.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on mahdollistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kaavoitus on kaupungin kehittämisen merkittävin työväline.

Kaavoituksen avulla kaupunki ohjaa rakentamista ja maankäyttöä omalla alueellaan. Kaavat ohjaavat mm. asumisen, työpaikkojen ja puistojen sekä liikenteen sijoittamista kaupunkiin. Jos asema-, yleis- tai maakuntakaavoitus vaikuttaa oloihisi tai etuihisi, sinulla on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltasi.

Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta. Pirkanmaan liitto on hyväksynyt vuoteen 2040 tähtäävän maakuntakaavan.  Kaavaan voi tutustua Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivuilla.

Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Siinä esitetään yleispiirteisesti alueet eri maankäyttömuodoille, kuten asumiselle ja työpaikkatoiminnoille. Kaupunki laati ja hyväksyy yleiskaavan ja se ohjaa asemakaavoitusta.

Asemakaavalla ohjataan yksityiskohtaisesti rakentamista ja maankäyttöä. Siinä määritellään mm. rakennusoikeus, rakennusten sijoittelu ja yleispiirteinen rakentamistapa. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kaupunki.

Valkeakosken kaupunki on laatinut maankäytön strategisen kehityskuvan siitä, miltä kotikaupunkimme näyttää vuonna 2040. Kehityskuvalla ohjataan maankäytön, kaavoituksen, maapolitiikan ja strategisten päätösten suuntaamista sekä hahmotetaan kaupungin vahvuuksia ja imagoa.

Kaavoituskatsauksella tiedotetaan vuosittain ajankohtaisista kaavahankkeista.

Viimeksi muokannut: Keva Helena