Varhaiskasvatukseen hakeminen ja sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen paikkoja voi hakea läpi vuoden. Hakemus on voimassa yhden vuoden lähetyspäivästä lukien. Jokaisesta lapsesta täytetään oma hakemus.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kuukautta aikaisemmin ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Hakuaika koskee myös hoitovapaalta palaavia. 

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Mikäli lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa uuden toimintavuoden alusta 1.8. lähtien, tulee sähköinen hakemus jättää viimeistään 31.3. eAsioinnissa. Paikan saamisesta ilmoitetaan huoltajille toukokuun loppuun mennessä.

Ohjeita hakemiseen ja irtisanomiseen:

  1. Tutustu Valkeakosken varhaiskasvatuksen eri muotoihin: varhaiskasvatus päiväkodissa, varhaiskasvatus perhepäivähoidossa, avoin kerho- ja leikkitoiminta ja yksityinen varhaiskasvatus.
  2. Tutustu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin.
  3. Tee hakemus vähintään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Hakemukseen tulee merkitä lapsen tuen tarve. Sähköiseen hakemukseen ei voi liittää lausuntoja, vaan ne pyydetään tarvittaessa.
  4. Varhaiskasvatuspäätös tulee tiedoksi eAsiointiin.
  5. Vahvista varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen päiväkodin johtajalle ja sovi tutustumiskäynnistä. Mikäli tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, tulee paikka perua kirjallisesti (mieluiten sähköpostilla) päiväkodin johtajalle ennen lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta. Varautukaa seuraavalla hakukerralla uuteen neljän kuukauden hakuaikaan.
  6. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan eAsioinnissa edellisen viikon maanantaihin klo 14 mennessä.
  7. Mikäli päiväkotipaikan haluaa vaihtaa toiseen päiväkotiin, tulee tehdä uusi hakemus eAsioinnissa.
  8. Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään kirjallisesti (mieluiten sähköpostilla) päiväkodin johtajalle ennen lapsen varhaiskasvatuksen päättymistä.

Lisätietoja hakemukseen liittyvissä asioissa saat koulutus- ja hyvinvointikeskuksesta palveluohjaajalta.

Viimeksi muokannut: Ruhala Anu