Varhaiskasvatukseen hakeminen ja sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen paikkoja voi hakea läpi vuoden. Hakemus on voimassa enintään vuoden hakemuksen jättöpäivästä lukien. Jokaisesta lapsesta täytetään oma hakemus.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kuukautta aikaisemmin, hakuaika koskee myös hoitovapaalta palaavia.

Mikäli lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa uuden toimintavuoden alusta 1.8. lähtien, tulee sähköinen hakemus jättää viimeistään 31.3. Paikan saamisesta ilmoitetaan huoltajille toukokuun loppuun mennessä. Hakemukseen tulee merkitä lapsen tuen tarve. Sähköiseen hakemukseen ei voi liittää lausuntoja, vaan ne pyydetään tarvittaessa.

Toiminnallisista syistä lapsen varhaiskasvatuspaikkaa tai -ryhmää voidaan muuttaa. Syitä ovat esimerkiksi:

  • lapsen varhaiskasvatusajassa tai varhaiskasvatustarpeessa tapahtuvat muutokset
  • tehostetun tai erityisen tuen järjestäminen.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve aiheutuu yhtäkkisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä tarve ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava mahdollisimman pian – kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Tee sähköinen hakemus eAsiointipalvelussa. Lisätietoja hakemukseen liittyvissä asioissa saat koulutus- ja hyvinvointikeskuksesta palveluohjaajalta.

Viimeksi muokannut: Jokio Milla