Varhaiskasvatukseen hakeminen ja sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen paikkoja voi hakea läpi vuoden. Hakemus on voimassa enintään vuoden hakemuksen jättöpäivästä lukien. Jokaisesta lapsesta täytetään oma hakemus.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kuukautta aikaisemmin; koskee myös hoitovapaalta palattaessa työelämään. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä tarve ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava mahdollisimman pian – kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa uuden toimintavuoden alusta 1.8. lähtien, tulee sähköinen hakemus jättää viimeistään 31.3. mennessä.

Toiminnallisista syistä lapsen varhaiskasvatuspaikkaa tai -ryhmää voidaan muuttaa. Syitä ovat esim.

  • lapsen varhaiskasvatusajassa tai varhaiskasvatustarpeessa tapahtuvat muutokset
  • tehostetun tai erityisen tuen järjestäminen

Uuden hakemuksen voi jättää vasta edellisen asiakassuhteen päätyttyä.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa mahdolliset asiantuntijalausunnot lapsen erityistarpeista.

Kun lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa uuden toimintavuoden alusta 1.8 lähtien, ilmoitetaan paikasta huoltajille toukokuun loppuun mennessä.

Tee hakemus sähköisesti eAsiointipalvelussa. Lisätietoja hakemukseen liittyvistä asioista saat kasvatus- ja opetustoimistosta palveluohjaajalta.

Viimeksi muokannut: Hoviniemi Marika