Osallistu kaavoitukseen

Kaavoitukseen voi ja saa osallistua! Osallistumalla voit antaa arvokasta tietoa ja näkökulmia suunnitelmiin ja siten parantaa suunnittelukohdetta ja elinympäristöä.

Kaupunki tiedottaa ajankohtaisista kaavahankkeista internet-sivuillaan, sanomalehdessä, kaavoituskatsauksessa ja kaava-alueen maaomistajia kirjeitse. Kaavoituksesta tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Osallistua voit monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä.

Kaavoituskatsaus sisältää kuvauksen maakuntakaavoituksen tilanteesta, kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista sekä muista maankäytön suunnitelmista, kuten erilaisista kehittämishankkeista.Asemakaavoituksen osalta katsauksessa kuvataan hankkeet, jotka ovat vahvistuneet edellisen vuoden aikana sekä käynnissä ja käynnistymässä olevat hankkeet.

Kaavatyön vaiheet

Kaavoituksessa on useita vaiheita aina kaavan aloituksesta sen hyväksymiseen.

Yleiskaavan ja asemakaavan laatimisprosessit ovat hyvin samanlaiset. Yleiskaavan laatiminen sisältää yleensä enemmän vuorovaikutusvaiheita ja huomattavasti laajemmat selvitykset kuin asemakaava.

Viimeksi muokannut: Sundström Erna