Talousarvio

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten palvelujen tuottamista varten.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen vuosittain lokakuussa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ja vahvistaa vuoden loppuun mennessä talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025

Vuoden 2023 talousarvio on historiallinen, kun kuntien budjeteista poistuvat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen kustannukset. Vuoden 2023 talousarvioesitys päätyy noin 0,2 milj. euron ylijäämään. Vuosikate on 9,1 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 99 %. Vuosikatteella pyritään rahoittamaan tulevien vuosien suuria investointeja ja hillitsemään velkamäärän kasvua. Vuodesta 2023 alkaen merkittävimmän osan budjetista vie koulutus- ja hyvinvointilautakunnan alaiset tehtävät.

Suhteessa muutettuun vuoden 2022 talousarvioon käyttötalouden menot laskevat 52 %, joka johtuu hyvin pitkälti hyvinvointialueuudistuksesta. Hyvinvointialueuudistuksesta johtuu myös veroprosentin lasku, joka on koko maan tasolla 12,64 % vuoden 2022 veroprosentista. Näin ollen Valkeakosken veroprosentti on vuonna 2023 7,61. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Verotulot tippuvat noin puoleen verrattuna vuoteen 2022, ja ovat noin 46,1 miljoonaa euroa. Myös valtionosuuksiin tehdään leikkauksia. Valtionosuudet vähenevät noin 70 %, ollen vuonna 2023 noin 12 miljoonaa euroa.

Suunnittelukauden suurin investointi on Sorrilan yhtenäiskoulu, johon on varattu koko suunnitelmakaudelle rahaa 32,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 rakennetaan myös kuntoportaat ja Sointulaan ulkoliikuntapaikka. Lisäksi määrärahaa on varattu kunnallistekniikan ja vesihuollon korvaus- ja uudisinvestoinneille. Talousarviovuonna 2023 uutta lainaa nostetaan 20 milj. euroa ja lainakanta / asukas tulee olemaan noin 4 189 euroa. Suunnittelukauden lopussa lainaa on yhteensä 109 milj. euroa.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika