Talousarvio

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten palvelujen tuottamista varten.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen vuosittain lokakuussa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ja vahvistaa vuoden loppuun mennessä talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2024

Vuoden 2022 talousarvioesitys päätyy noin 0,1 milj. euron ylijäämään. Vuosikate on 8,9 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 98 %. Vuosikatteella pyritään rahoittamaan tulevien vuosien suuria investointeja ja hillitsemään velkamäärän kasvua.

Suhteessa alkuperäiseen vuoden 2021 talousarvioon käyttötalouden menot nousevat 1,8 prosenttia. Talousarvio ei sisällä tuloveroprosentin korotusta. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.  Verotulojen nousuksi vuoden 2020 arvioidusta verotulosta on arvioitu 5,3 prosenttia.

Suunnittelukauden suurimmat investoinnit ovat eteläinen yhtenäiskoulu ja skeittiparkin rakentaminen. Lisäksi uusitaan Tehtaan kentän tekonurmimatto ja Tallinmäen päiväkodin piha. Talousarviossa on varattu määrärahaa myös muun muassa kunnallistekniikan ja vesihuoltotekniikan investoinneilla.

Viimeksi muokannut: Petri Ahonen