Facebook pixel

Talousarvio

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten palvelujen tuottamista varten.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen vuosittain lokakuussa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ja vahvistaa vuoden loppuun mennessä talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2023

Vuoden 2021 talousarvioesitys päätyy noin 0,4 milj. euron alijäämään. Vuosikate on 8,1 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 91 %. Vuosikatteella pyritään rahoittamaan tulevien vuosien suuria investointeja ja hillitsemään velkamäärän kasvua.

Suhteessa alkuperäiseen vuoden 2020 talousarvioon käyttötalouden nettomenot nousevat 4,6 prosenttia. Talousarvio ei sisällä tuloveroprosentin korotusta. Sekä yleistä kiinteistöveroprosenttia että vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korostetaan 0,1 prosenttiyksiköllä. Verotulojen nousuksi vuoden 2019 arvioidusta verotulosta on arvioitu 1,3 prosenttia.

Suunnittelukauden suurimmat investoinnit ovat terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset ja urheilutalon ulkoseinien uusinta.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija