Talousarvio

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten palvelujen tuottamista varten.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen vuosittain lokakuussa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ja vahvistaa vuoden loppuun mennessä talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2024-2026

Valkeakosken kaupungin uusi strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.6.2022. Vuoden 2024 talousarvio on toinen, joka valmistellaan uuden strategian pohjalta.

Kaupunginhallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2024 on 2 milj. euroa alijäämäinen. Kallis sote-sektori verottaa vielä hyvinvointialueiden aloittamisenkin jälkeen kuntien tulopuolta. Valtionosuuksien kautta täsmäytetään kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden tulojen määrä ja lopulliset tasauselementit astuvat voimaan vuonna 2027. Valtionosuudet pienenevät vuodesta 2023 3,8 milj. euroa.

Verotulot pienenevät, sillä kuluvalle vuodelle on tilitetty vielä edellisen vuoden (20,25) veroprosentin mukaisia veroja. Verotulot ilman veronkorotuksia olisivat 3,2 milj. euroa pienemmät kuin kuluvana vuonna. Näistä koostuu kaupungin tasapainotustarve n. 6 milj. euroa vuosittain. Talousarvion laadinnassa on huomioitu uusi tasapainotusohjelma vuosille 2024-2026.

Talousarvioesitys sisältää veronkorotuksen 1,29 prosenttiyksikköä, jolla saadaan 5,4 milj. euron verotulojen kasvu. Tuloja pyritään saamaan myös aktiivisella tarpeettomien pelto- ja metsämaiden myynnillä ja tonttimyynnille ylipäätään asetettiin korkeita tavoitteita.

Sorrilan yhtenäiskoulu valmistuu vuonna 2025. Hankevaraus on 32,8 miljoonaa euroa, josta talousarviovuodelle on osoitettu käytettäväksi 15,0 milj. euroa. Hankkeeseen saadaan 750 000 euron rahoitusosuus liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustuksista.

Lainaa nostetaan talousarviovuonna 28 milj. euroa ja lyhennetään 14,5 milj. euroa. Suunnitelmakauden lopussa v. 2026 lainakannan arvioidaan olevan 102,0 milj. euroa. Sorrilan yhtenäiskoulun valmistuttua kaupungin investointiohjelma pienenee merkittävästi, minkä johdosta myös lainakanta kääntyy laskuun.

Poimintoja taloussuunnitelmasta:

  • Tuloveroprosentin nosto 1,29 pros. yks.
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä eniten ääniä (62%) sai keskustan elävöittäminen, ääniä annettiin 202.
  • Suunnittelukaudella presidentinvaalit ja EU –vaalit 2024 sekä kunnallis- ja aluevaalit 2025.
  • Valkeakosken väkiluku on kasvanut.
  • Työllisyydenhoidon kuntakokeilu jatkuu 31.12.2024 asti, jonka jälkeen palvelu siirtyy pysyvästi kuntien hoidettavaksi.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika