Talousarvio

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten palvelujen tuottamista varten.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen vuosittain lokakuussa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ja vahvistaa vuoden loppuun mennessä talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022

Vuoden 2020 talousarvioesitys päätyy noin 0,3 milj. euron alijäämään. Vuosikate on 7,9 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 93 %. Vuosikatteella pyritään rahoittamaan tulevien vuosien suuria investointeja ja hillitsemään velkamäärän kasvua.

Suhteessa alkuperäiseen vuoden 2019 talousarvioon käyttötalouden nettomenot nousevat 6,2 prosenttia. Talousarvio ei sisällä tuloveroprosentin korotusta; myös kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan. Verotulojen nousuksi vuoden 2019 arvioidusta verotulosta on arvioitu 4,3 prosenttia.

Suunnittelukauden suurimmat investoinnit ovat Roukon yhtenäiskoulun rakentaminen ja vapaa-aikakeskuksen peruskorjaus. Lisäksi toteutetaan Etelä-Pirkanmaan yhteinen tk -sairaala kiinteistöyhtiönä.

Viimeksi muokannut: Petri Ahonen