Viestintä

Viestinnän tehtävänä on tukea kaupunkistrategian tavoitteiden ja kaupungin vision saavuttamista.

Kaupungin vision; “Kasvava Valkeakosken kaupunki on hyvinvoiva yhteisö – asukkaidensa ja yritystensä yhteinen mansikkapaikka” saavuttaminen edellyttää avointa, aktiivista ja asiakaslähtöistä viestintää.

Markkinointiviestinnän tehtävänä on parantaa Valkeakosken tunnettuutta ja imagoa.  Tärkeimpänä tavoitteena on vaikuttaa Valkeakoskelle suuntautuvaan muuttoliikkeeseen ja asukasluvun kehitykseen.

Yhtenäinen visuaalinen ilme parantaa viestinnän tunnistettavuutta ja tehoa.  Valkeakosken kaupungin viestinnän tunnuksena käytetään mansikka-logoa.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija