Nuorten työpaja Väylä

Väylä on Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden työpaja nuorille.

Väylä on Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden tarjoamaa työpajatoimintaa 18-28-vuotiaille nuorille, jotka etsivät omaa polkuaan. Toiminta toteutetaan 4 kuukautta kestävänä työkokeiluna, jossa nuori kehittää itselleen läpi elämän kantavia toimintamalleja työkyvyn ja työhyvinvoinnin luomiseen ja ylläpitämiseen.

Päivät sisältävät sekä ryhmä- että yksilötoimintaa. Käytännön opiskelu- ja työelämätaitojen lisäksi Väylällä kartutetaan psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä työkaluja niiden jatkovahvistamiseen. Väyläjakson avulla nuorella on mahdollisuus löytää itsensä ja suunnan eteenpäin.

Väylällä ollaan neljänä päivänä viikossa (maanantai-torstai) klo 9:00-13:00. Päiviin sisältyy mm. opiskelu- ja työmahdollisuuksiin tutustumista, työnhaku- ja CV- koulutusta, arjen taitojen harjoittelua, liikuntaa, retkiä kulttuurikohteisiin, käden taitoja, luontoretkeilyä sekä muuta hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Väylällä tuetaan nuoren itsenäistymistä ja hänet ohjataan tarvittaessa oikea-aikaisiin ja palvelutarpeen mukaisiin palveluihin. Ratkaisuja ja tukitoimia pyritään löytämään yhdessä nuoren sekä verkoston kanssa, joissa työskennellään tiiviisti. Neljän kuukauden työkokeilujakson päätyttyä nuorella on vielä kuukauden ajan mahdollisuus tulla ohjaajan sparraukselle halutessaan. Ohjaaja voi myös mennä nuoren tueksi vaikkapa ensimmäisenä päivänä hänen aloittaessaan uudessa työssä tai opiskelupaikassa. Tavoitteena on auttaa nuorta kiinnittymään seuraavaan elämänvaiheeseen.

Ole yhteydessä Väylän OMA-valmentajaan, jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää työpajan toiminnasta. Väylän toimintaan ohjaudutaan OMA-valmentajan tekemän palvelutarpeen arvion mukaisella ohjauksella. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla ja puhelimitse.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika