Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hanke

Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 (HEP2030) -hankkeessa viedään käytäntöön vuonna 2020 laaditun Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä.

Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelma ja resurssiviisauden tiekartta 2020-2030 on laadittu yhteistyössä Valkeakosken, Akaan, Pälkäneen ja Urjalan kanssa. Alueen kunnat kuuluvat suomalaisten hiilineutraaliustyön edelläkävijäkuntien HINKU-verkostoon ja hanke toteuttaa kuntien vuoteen 2030 tähtäävää hiilineutraaliustyötä. Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä sekä tuottaa ilmasto-osaamisen johtamisen opas, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää.

Hankerahoituksen avulla järjestetään ilmasto-osaamisen johtamisen koulutus kuntien johdolle ja asiantuntijoille. Hankkeessa osallistetaan alueen ilmastotyöhön Etelä-Pirkanmaan kuntien ohella myös alueen asukkaita, yrityksiä, järjestöjä ja maataloustoimijoita. Hankkeessa tuotetaan ilmastotyöhön ja resurssiviisauteen liittyvää materiaalia, joka julkaistaan Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla. Koulutuksen ja sidosryhmätyön yhteydessä havaittujen hyvien käytäntöjen pohjalta laaditaan ilmasto-osaamisen johtamisen opas kaikkien kuntien saataville.

Toukokuussa 2021 alkanut hanke jatkuu marraskuuhun 2022. Ympäristöministeriön rahoittama hanke on osa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa ja se toteuttaa hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija