Harrastava Valkeakoski

Harrastava Valkeakoski -rahoituksella vahvistetaan valkeakoskelaisten lasten ja nuorten harrastuskokonaisuutta täydentämään koulujen kerhotoimintaa ja muuta vapaa-ajan toimintaa.

Hankerahoituksen avulla suunnitellaan kerhoja ja harrastuksia, jotka perustuvat lasten ja nuorten kuulemisiin. Harrastukset ja kerhot toteutetaan lapset, nuoret ja perhe osallistaen. Harrastava Valkeakoski vahvistaa myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja luo rakenteen kehittyvälle harrastustoiminnalle. Aktiivinen harrastustoiminta on tärkeä ennaltaehkäisevä mekanismi ja yksi hyvinvoinnin kehittämisen kokonaisuuden painopisteistä Valkeakoskella. Hankkeen periaatteena on yhdenvertaiset mahdollisuudet mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan koulupäivän yhteydessä.

Harrastava Valkeakoski -rahoitusta haetaan vuosittain ja toiminta käynnistyi tammikuussa 2021. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja avustukset myöntää Aluehallintovirasto. Hankkeen aikana toteutettavat harrastukset löydät Hellewin kautta ja niistä ilmoitetaan myös Wilma -viestein.

Viimeksi muokannut: Hoviniemi Marika