Valkeakoskella kartoitettiin paikallisten yritysten näkymiä työllisyystarpeista

PoVer-hanke (ESR) toteutti kyselyn seudullisesti yhdessä Valkeakosken, Akaan ja Urjalan kuntien kanssa, missä selvitettiin paikallisten yritysten työllisyysnäkymiä. Kyselyyn vastasi yhteensä 116 alueella toimivaa yritystä. Valkeakoskella kyselyyn osallistui 59 yritystä.

Kyselyllä pyrittiin saamaan ajankohtaista tietoa sekä seudullisesti kolmen kunnan osalta, että paikallisesti Valkeakoskella toimivien yritysten erilaisista työntekijätarpeista. Valkeakosken kaupungin yritys- ja työllisyyspalveluiden tavoitteena on osaltaan tarjota tukea yritysten työllistämisen haasteisiin. Kysely lähetettiin sähköpostilla yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille huhti-toukokuussa 2021. (Osoitelähde: Valkeakosken kaupungin elinkeinopalveluiden yritysrekisteri.)

Rekrytoinneissa on runsaasti haasteita

Valkeakosken kyselyyn vastanneet yritykset olivat pääsääntöisesti 5-50 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä, jotka ovat toimineet yli 10 vuotta. Valkeakoskelaisista yrityksistä 64,4 % kokee heillä olleen haasteita rekrytoinneissa vähintäänkin jonkin verran. Kaikissa mukana olleissa kunnissa näin koetaan 65 %:ssa yrityksistä. Merkittävimmät syyt haasteiden taustalla on ammattitaitoisen henkilöstön puute ja se, ettei toimialalle kouluttaudu riittävästi työvoimaa.

Työntekijätarpeet kohdistuvat ensisijaisesti vakituisiin tehtäviin

Jopa 79,7 % Valkeakoskelaisista vastanneista yrityksistä kertoi eniten tarvetta olevan vakituiselle työvoimalle, myös osa-aikaisia ja erilaisia määräaikaisia tarpeita ilmenee 40 %:ssa vastauksista. Kesätyöntekijöitä palkkaa 74,6 % vastanneista Valkeakoskelaisista yrityksistä, mikä noudattelee samaa linjaa, kun tarkastellaan kaikkien kuntien vastauksia.

Yritysten toivomat tuet ja koulutukset työllistämiseen liittyen

Valkeakoskelaiset yritykset toivovat tukea ja tietoa erityisesti oppilaitosyhteistyöhön ja taloudellisiin tukiin työllistämiseen liittyen, nämä aiheet nousivat merkittävimmiksi myös muiden mukana olleiden kuntien osalta. Seudullisena toteutuksena tullaan järjestämään syksystä alkaen maksuton, kaikille aiheista kiinnostuneille avoin webinaari -sarja, jossa käsitellään yrityksiltä tulleita toiveita työllistämisen aiheista. Webinaareissa käsitellään muun muassa rekrytointia ja työnantajamielikuvaa, oppilaitosyhteistyötä, palkkauksen tukia ja kansainvälisen työvoiman palkkaamista.

Lisätiedot

Yrityskoordinaattori PoVer-hanke Tanja Kulmala, 044 241 6173 tanja.kulmala@valkeakoski.fi

Valkeakosken, Pover-hankkeen, EUn ja ELY-keskuksen logot