Facebook pixel

Musiikin perusteet ja Musiikkitunti

Musiikkitunnin ja musiikin perusteiden tarkoituksena on tukea instrumenttiopintoja ja opettaa erilaisia musiikillisia valmiuksia ja musiikin hahmottamista musiikinteoriaa, säveltapailua, sävellystä, improvisointia ja musiikinhistoriaa opiskelemalla.

Tunneilla aiheita käsitellään paitsi teoriaa opiskelemalla, myös käytännönläheisesti soiton, laulun ja oman tekemisen kautta.

Musiikin perusteet (Mupe) aloitetaan Musiikkitunnilla (Mutu), joka kuuluu kaikille opintonsa aloittaville sekä 1.–3.-luokkalaisille opintojaan jatkaville oppilaille. Musiikkitunti voi kestää oppilaan iästä ja valmiuksista riippuen vuodesta kolmeen vuoteen.

Mutu on jaettu 1- ja 2-tason ryhmiin. Ryhmät ovat joko soitinpainotteisia (esim. piano-, jousi-, lyömäsoitin- ja puhallinmutu) tai sekaryhmiä (eri soitinten soittajia samassa ryhmässä).

Musiikkitunnit käytyään jatketaan Mupe 1 -ryhmään. Musiikin perusteissa on neljä perustasoa (1-4), joiden jälkeen voi – ja kannattaakin – opiskella vielä mupen syventäviä opintoja, joissa perehdytään perustasoja laaja-alaisemmin ja syvemmin musiikin teoreettisiin, analyyttisiin, historiallisiin ja säveltapailullisiin asioihin ja ilmiöihin.

Syventävien yksi periodi kestää aina 8 kertaa, jonka aikana keskitytään johonkin tiettyyn mupen osa-alueeseen. Tämän jälkeen siirrytään seuraavaan periodiin ja aihealueeseen. Myös aikuisille on räätälöity omat musiikin perusteiden ryhmät.

Viimeksi muokannut: Piippo-Fair Hannele