Musiikin hahmotusaineet ja Musiikkitunti

Musiikin hahmotusaineet tukevat instrumenttiopintoja.

Tunneilla aiheita käsitellään paitsi teoriaa opiskelemalla, myös käytännönläheisesti soiton, laulun ja oman tekemisen kautta.

Musiikin hahmotusaineet eli Muha (aiemmin kutsuttiin nimellä musiikin perusteet, Mupe) aloitetaan Musiikkitunnilla (Mutu), joka kuuluu kaikille opintonsa aloittaville sekä 1.–3.-luokkalaisille opintojaan jatkaville oppilaille. Musiikkitunti voi kestää oppilaan iästä ja valmiuksista riippuen vuodesta kolmeen vuoteen.

Mutu on jaettu 1- ja 2-tason ryhmiin. Ryhmät ovat joko soitinpainotteisia (esim. piano-, jousi-, lyömäsoitin- ja puhallinmutu) tai sekaryhmiä (eri soitinten soittajia samassa ryhmässä).

Musiikkitunnit käytyään jatketaan Muha 1 -ryhmään. Musiikin hahmotusaineissa on neljä perustasoa (1-4), joiden jälkeen voi – ja kannattaakin – opiskella vielä muhan syventäviä opintoja, joissa perehdytään perustasoja laaja-alaisemmin ja syvemmin musiikin teoreettisiin, analyyttisiin, historiallisiin ja säveltapailullisiin asioihin ja ilmiöihin.

Syventävien opintojen kurssit muodostuvat 8-9 kerrasta, joissa keskitytään aina johonkin tiettyyn musiikin osa-alueeseen.

Myös aikuisille on räätälöity omat musiikin hahmotusaineiden ryhmät.

Viimeksi muokannut: Piippo-Fair Hannele