Kaksi lasta soittaa värikkäillä musiikki-instrumenteilla

Muskarilaisille

Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät on tarkoitettu 0 – 6-vuotiaille lapsille. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää pienryhmäopetusta. Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmäjaot tehdään syntymävuosiperusteisesti.

Valkeakosken musiikkiopiston muskarien tavoitteena on mm.

  • tarjota onnistumisen ja ilon kokemuksia
  • opettaa musiikillisia valmiuksia ja taitoja
  • kehittää itseilmaisutaitoja ja luovuutta
  • tukea yksilöllistä sekä sosiaalista kasvua ja kehitystä turvallisessa pienryhmässä

Varhaisiän musiikinopetuksen työtavat ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, liikkuminen, rytmiikka sekä erilaiset luovat toimintatavat (improvisointi, taideintegraatio, sadutus jne.). Opetus on osallisuutta tukevaa sekä jokaisen ryhmän ikä- ja kehityskauden huomioivaa.

Musiikki vaikuttaa lapsen kehitykseen

Lue tutkimustietoa musiikin vaikutuksista lapsen kehitykseen seuraavista linkeistä:

Aivotutkija laittaisi lapsen muskariin

Muskari kasvattaa sanavarastoa

Totta vai tarua? Kahdeksan väitettä musiikin vaikutuksesta lapsen kehitykseen.

Viimeksi muokannut: Nuorela Jaana