Kaksi lasta soittaa värikkäillä musiikki-instrumenteilla

Muskarilaisille

Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät on tarkoitettu 0 – 6-vuotiaille lapsille. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää pienryhmäopetusta. Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmäjaot tehdään syntymävuosiperusteisesti.

Valkeakosken musiikki- ja tanssiopiston muskarien tavoitteena on mm:

  • tarjota onnistumisen ja ilon kokemuksia
  • opettaa musiikillisia valmiuksia ja taitoja
  • kehittää itseilmaisutaitoja ja luovuutta
  • tukea yksilöllistä sekä sosiaalista kasvua ja kehitystä turvallisessa pienryhmässä.

Varhaisiän musiikinopetuksen työtavat ovat: laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, liikkuminen, rytmiikka sekä erilaiset luovat toimintatavat (improvisointi, taideintegraatio, sadutus jne.). Opetus on osallisuutta tukevaa sekä jokaisen ryhmän ikä- ja kehityskauden huomioivaa.

Musiikki vaikuttaa lapsen kehitykseen

Lue tutkimustietoa musiikin vaikutuksista lapsen kehitykseen seuraavista linkeistä:

Aivotutkija laittaisi lapsen muskariin

Muskari kasvattaa sanavarastoa

Totta vai tarua? Kahdeksan väitettä musiikin vaikutuksesta lapsen kehitykseen.

Kettu makaa ksylofonin päällä

Tervetuloa uudet muskarilaiset. Ilmoittautuminen syksyn muskariryhmiin sähköisen ilmoittautumisen kautta 3.-28.5.2023.

Ilmoittaudu tästä

Viimeksi muokannut: Piippo-Fair Hannele