Soitinopinnot

Oppilas ja opettaja luovat yhdessä oppilaalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa opintokokonaisuuksien tavoitteiden avulla ja opetustarjonnan pohjalta määritellään vuosittaiset opinnot ja tavoitteet. Opettajan asiantuntijuus ja ammattitaito sekä oppilaan omat toiveet ja aktiivinen toiminta luovat rajattomat mahdollisuudet monipuoliselle oppimiselle.

Musiikin opintojen tavoitealueet