Ympäristönsuojelun luvat

Ympäristönsuojelulainsäädännössä on lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyjä, jotka koskevat mahdollisia ympäristöhaittoja aiheuttavia toimintoja.

Ympäristönsuojelun viranhaltijat neuvovat ja opastavat tarvittaessa hakemuslomakkeiden kanssa. Tulevasta hankkeesta, esim. ympäristö- tai maa-aineslupahakemuksen vireille jättämisestä, on hyvä neuvotella etukäteen ympäristönsuojelun viranhaltijoiden kanssa.

Ympäristönsuojeluun liittyvät kyselyt hoidetaan ensisijaisesti sähköpostin kautta ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika