Esittely

Tyryn koulu on Valkeakosken kaupungin pohjoispuolella sijaitseva vuosiluokkien 7 - 9 peruskoulu. Koulun alueena pidetään kaupunginosa VI:n korttelissa 362 sijaitsevaa tonttia no: 1. Roukontie jalkakäytävineen ei kuulu koulun alueeseen.

Tyryn koulukiinteistössä on 40 opetustilaa, ja ne sijaitsevat neljässä eri siivessä ja kolmessa eri kerroksessa. Käytössämme olevista luokista runsaat puolet on ns. erikoisluokkia eli ne on tarkoitettu lähinnä tiettyjen oppiaineiden opiskeluun (esimerkiksi kotitalousluokka on tarkoitettu kotitalouden opettamiseen). Tällaisia erikoisluokkia ovat kotitalousluokkien (2 kpl) lisäksi ATK-luokka (1 kpl), TN- ja TS-luokat, FK-luokat (3 kpl), BG-luokat (3 kpl), liikuntasali, musiikkiluokka, kuvataiteen luokka sekä pienluokat. Loput luokat ovat ns. yleisluokkia, jotka on kylläkin "sidottu"  yleensä tietyn oppiaineen opiskeluun ja opettamiseen. Viisi Tyryn koulun luokkaa on annettu viereisen Roukon koulun alaluokkien evakkokäyttöön ja näin ollen itse yläkoulun käytössä on vain 29 opetustilaa. Tyryn koulukiinteistön yhteydessä on myös nuorisotoimentilat (= B-siiven 1. kerroksessa). Kesällä 2017 valmistuneen lisäsiiven kuusi opetustilaa ovat niin ikään Tyryssä evakossa olevan Roukon alakoulun käytössä.

Käytössämme olevat tilat ovat modernit ja uudet sekä varustukseltaan nykyaikaiset. Tyryn koulu on uudisrakennettu vuosien 2013-2014 aikana ja se otettiin opetuskäyttöön uudestaan kolmen evakkovuoden jälkeen syksyllä 2014. Opetustiloissa oleva perusvarustus on 2010-luvun vaatimusten mukainen. Luokissa on pulpetit ja tuolit max 24 oppilaalle sekä liitu- tai tussitaulu. Tilojen AV-varustukseen kuuluu interaktiivinen lähiheijastusprojektori, dokumenttikamera, av-ohjain, aktiivikaiuttimet sekä tietokone. Erikoisluokissa on luonnollisesti myös luokan ja oppiaineen luonteeseen kuuluvaa erikoiskalustusta ja välineistöä. Koko koulu on varustettu avoimella wlan -verkolla. Opetusta annetaan paljon myös koulukiinteistön ulkopuolella, esimerkiksi liikuntatunteja voidaan pitää kaupungin eri urheilupaikoissa. Koulussamme opetuksesta vastaavat pätevät aineenopettajat. Kussakin oppiaineessa käytetään niille ominaisia työskentelytapoja pyrkien monipuolisuuteen ja vaihtelevuuteen.

Opiskeluilmapiiriltään Tyryn kouluyhteisö pyrkii olemaan avoin, kiireetön ja myönteinen. Vastuu ilmapiirin ylläpitämisestä kuuluu sekä opettajille että oppilaille. Toiminnassamme pyrimme toimivaan vuorovaikutukseen kaikkien yhteisön jäsenten välillä. Toimintamme lähtökohta on edelleen se, että kaikilla yhteisön jäsenillä, niin oppilailla kuin opettajillakin, on oikeus rauhassa tehdä omaa työtään. Koulumme arvoperustan mukaan kaikkien on myös kannettava vastuu sekä itsestään että lähimmäisistään.Viimeksi muokannut: Marko Tuominen, 13.6.2018 9:41