Facebook pixel

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakuntaa edustaa, sen varoja hallinnoi ja sen asioita ajaa opiskelijakunnan hallitus, joka muodostetaan lukuvuoden alussa.

Hallitus pyrkii edistämään opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja opiskelun edellytyksiä sekä valvoo opiskelijakunnan etuja. Tärkeänä tavoitteena on yhteisöllisyyden lujittaminen. Hallitus mm. järjestää tapahtumia ja välituntitoimintaa sekä ylläpitää kahviota ja kirjatoria. Viikottainen bingo ja kahoot ovat olleet opiskelijoiden keskuudessa suosittuja ja odotettuja tapahtumia.

Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja sen toimintaa koordinoi ohjaava opettaja. Opiskelijoiden näkemyksiä kuunnellaan ja niitä tuodaan esille säännöllisissä opiskelijakunnan hallituksen ja henkilökunnan välisissä kokouksissa. Hallitus on vaikuttanut mm. oppituntien aikatauluihin, kurssien uusimisoikeuksiin ja yo-kirjoituksia edeltäviin lukupäiviin.

LUKION OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS 2020

Tikkala Otto (pj., OpHe)

Päll Melany (vrapj., Café)

Valkama Oona (siht., nettivast., OpHe)

Häätylä Leevi (rahastonhoit., aamunavaus)

Hietanummi Sini (ilmoitustauluvast.)

Hännikäinen Henna (Bingo, nettivast., Hip-Hop-emäntä)

Korhonen Akseli (Bingo, liikunta- ja campusvast.)

Marttelin Wilma (Café, liittovast.)

Pohjalainen Jaakko (LOV ja kahoot, aamunavaus, äänipöytävast.)

Poutanen Leevi (LOV ja kahoot, aamunavaus, äänipöytävast., OpHe)

Rantaniemi Aarni (Bingo, aamunavaus)

Rudenko Anna (LOV ja kahoot, OpHe)

Saarinen Samuli

Tuominen Agda (kirjatorivast., Café)

Viitanen Lauri (äänipöytävast.)

Opiskelijakunnan hallitus 2020